เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 14 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 152 บทเรียน
วิดีโอความยาว 11 ชั่วโมง 11 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(1) คณิตศาสตร์ ม.4 พื้นฐาน เรื่อง เซต

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,500 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

-  คอร์สนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกของคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
-  เรียนกันทุกแผนการเรียน ( วิทย์ , ศิลป์ – คำนวณ , ศิลป์ – ภาษา ) 
-  พื้นฐานความรู้เดิมจาก ม.ต้น ที่นำมาใช้จะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบพนุนาม และ การแก้สมการกำลังสอง แต่เอามาใช้แบบนิดหน่อยเท่านั้น 
-  น้องคนไหนที่เกรด ม.ต้นไม่ดี คอร์สนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นอย่างสวยงามกับเลข ม.ปลายแล้วนะ :) 

หมายเหตุ
 
โจทย์ ข้อสอบ PAT 1 ที่พี่หนึ่งใส่ไว้ให้ท้ายเล่ม น้องม.4 จะทำได้แค่บางข้อเท่านั้น เพราะ หลายๆข้อจำเป็นต้องเรียนเรื่องอื่นของม.ปลายมาก่อน ( ลองดูเป็นแนวทางว่าอีกหน่อยเราก็ต้องสอบ PAT 1 จะทำได้ไหมนะจ๊ะ :D ) 

เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 1 FREE 6.09 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 2 FREE 7.02 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 3 FREE 4.09 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 4 FREE 11.09 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 5 FREE 6.33 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 6 FREE 2.54 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 7 FREE 5.57 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 8 FREE 9.33 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 9 FREE 1.30 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 10 FREE 3.23 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 11 FREE 2.45 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 12 FREE 3.40 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 13 FREE 2.37 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 14 FREE 6.02 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 15 FREE 6.39 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 16 FREE 4.59 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 17 FREE 4.23 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 18 FREE 3.23 นาที  
เรื่องทั่วไปและการเขียนสัญลักษณ์แทนเซต ตอนที่ 19 FREE 3.41 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 1 FREE 3.22 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 2 FREE 2.05 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 3 FREE 3.14 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 4 FREE 4.50 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 5 FREE 9.30 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 6 FREE 2.01 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 7 FREE 3.19 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 8 FREE 3.22 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 9 FREE 3.00 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 10 FREE 4.26 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 11 FREE 2.17 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 12 FREE 2.14 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 13 FREE 4.47 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 14 FREE 4.04 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 15 FREE 6.55 นาที  
การบอกการเป็นสมาชิก และ เป็นสับเซต ตอนที่ 16 FREE 15.13 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 1 FREE 11.21 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 2 FREE 5.20 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 3 4.46 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 4 4.59 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 5 2.29 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 6 5.00 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 7 7.20 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 8 6.30 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 9 4.55 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 10 4.08 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 11 5.50 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 12 5.52 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 13 3.43 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 14 3.28 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 15 4.17 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 16 3.15 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 17 7.06 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 18 1.59 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 19 7.35 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 20 3.24 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 21 3.08 นาที  
การกระทำระหว่างเซต ตอนที่ 22 3.39 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 FREE 2.17 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 2 FREE 3.29 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 3 2.13 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 4 2.59 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 5 3.59 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 6 3.37 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 7 2.00 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 8 1.40 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 9 2.31 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 10 7.04 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 11 3.14 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 12 4.26 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 13 2.42 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 14 5.12 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 15 4.50 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 16 5.11 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 17 3.38 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 18 5.21 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 19 4.51 นาที  
เพาเวอร์เซต ตอนที่ 20 1.39 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 1 FREE 3.05 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 2 FREE 2.11 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 3 7.11 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 4 3.41 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 5 4.45 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 6 4.18 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 7 3.53 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 8 4.49 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 9 3.11 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 10 5.07 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 11 3.33 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 12 2.53 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 13 6.37 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 14 10.11 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 15 4.21 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 16 4.05 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 17 8.34 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 18 3.50 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 19 1.50 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 20 3.46 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 21 5.58 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 22 4.57 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 23 6.00 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 24 5.34 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 25 5.13 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 26 3.48 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 27 5.29 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 28 4.05 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 29 6.34 นาที  
การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 30 10.23 นาที  
การหาจำนวนสับเซตซ้อน ตอนที่ 1 FREE 7.29 นาที  
การหาจำนวนสับเซตซ้อน ตอนที่ 2 FREE 2.13 นาที  
การหาจำนวนสับเซตซ้อน ตอนที่ 3 5.10 นาที  
การหาจำนวนสับเซตซ้อน ตอนที่ 4 6.36 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 1 8.30 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 2 6.27 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 5 10.47 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 6 FREE 4.29 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 12 FREE 3.10 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 25 2.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 13 FREE 2.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 18 FREE 4.31 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 21 1.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 23 2.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 9 FREE 3.04 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 11 FREE 2.36 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 13 2.54 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 20 1.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 24 4.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 27 4.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 35 2.31 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 41 4.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 43 5.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 44 1.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 45 2.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 46 2.51 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 47 1.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 13 FREE 3.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 25 FREE 2.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 26 6.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 29 3.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 5 FREE 3.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 9 FREE 2.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 15 5.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 19 2.54 นาที  
สรุปสูตรคณิตศาสตร์
ม.4 เซต

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
1
0
0
0
เฉลี่ย
4.0/5.0
  • ครูสอนดีค่ะ มีเทคนิกดีๆให้เยอะเลยค่ะ เเต่พวกเฉลยการบ้านเฉลยให้ไม่ครบทุกข้อเลยขอหักไปดาวนึงนะคะ
    สุพรรษา นันทพงศ์กาญจน์