เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 23 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 216 บทเรียน
วิดีโอความยาว 17 ชั่วโมง 38 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(10) คณิตศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติม เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

ถ้าเป็นสมัยก่อนบางคนจะเรียกบทนี้ว่าเรื่องภาคตัดกรวย  โดยเนื้อหาในบทนี้ส่วนตัวพี่หนึ่งจะ ชอบมากเพราะได้วาดรูปด้วย เป็นคณิตศาสตร์ในสาขาที่สามารถจับต้องได้ คือเห็นเลยว่าเส้นตรงนี้ยาวเท่าไร กราฟนี้โค้งไปด้านไหน วงกลมไปตัดกับวงรีอย่างไร  ไม่เหมือนบางบทที่มีแต่สมการจับต้องอะไรไม่ได้ ( แต่บางคนอาจไม่ชอบเหมือนพี่ก็ได้นะ  :) )

หมายเหตุ
        บทนี้ถ้าใครอยากจะสอบได้คะแนนดีๆต้องพยายามให้วาดรูปสวยๆ จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ  :)   

ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 1 FREE 4.59 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 2 FREE 3.21 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 3 2.37 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 4 3.15 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 5 2.23 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 6 1.41 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 7 3.12 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 8 5.27 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 9 2.19 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 10 2.08 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 11 1.36 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 12 2.46 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 13 4.31 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 14 3.51 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 15 3.04 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 16 3.14 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 17 4.16 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 18 3.32 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 19 3.26 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 20 3.08 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 21 2.36 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 22 2.00 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 23 3.59 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 24 7.19 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 25 2.17 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 26 1.33 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 27 2.41 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 28 4.04 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 29 1.50 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 30 2.30 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 31 3.51 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 32 3.37 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 33 4.00 นาที  
ความรู้เบื้องต้น ตอนที่ 34 2.40 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 1 FREE 4.57 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 2 FREE 2.43 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 3 2.30 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 4 4.30 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 5 2.43 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 6 2.16 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 7 2.16 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 8 0.45 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 9 3.35 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 10 3.33 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 11 2.08 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 12 3.37 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 13 3.48 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 14 2.19 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 15 3.18 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 16 2.28 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 17 2.46 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 18 3.09 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 19 4.07 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 20 2.38 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 21 4.43 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 22 2.20 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 23 1.20 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 24 4.14 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 25 4.33 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 26 3.20 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 27 2.14 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 28 2.42 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 29 2.06 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 30 2.45 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 31 2.58 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 32 3.38 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 33 13.01 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 34 4.45 นาที  
กราฟเส้นตรง ตอนที่ 35 6.53 นาที  
วงกลม ตอนที่ 1 FREE 12.57 นาที  
วงกลม ตอนที่ 2 FREE 18.24 นาที  
วงกลม ตอนที่ 3 21.12 นาที  
วงกลม ตอนที่ 4 17.50 นาที  
วงกลม ตอนที่ 5 9.02 นาที  
วงกลม ตอนที่ 6 3.55 นาที  
วงกลม ตอนที่ 7 5.37 นาที  
วงกลม ตอนที่ 8 5.24 นาที  
วงกลม ตอนที่ 9 4.24 นาที  
วงกลม ตอนที่ 10 5.14 นาที  
วงกลม ตอนที่ 11 5.35 นาที  
วงกลม ตอนที่ 12 9.21 นาที  
วงกลม ตอนที่ 13 8.46 นาที  
วงกลม ตอนที่ 14 6.24 นาที  
วงกลม ตอนที่ 15 4.40 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 1 FREE 6.00 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 2 FREE 8.23 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 3 5.19 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 4 12.43 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 5 11.32 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 6 9.23 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 7 9.09 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 8 9.02 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 9 3.52 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 10 5.14 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 11 4.05 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 12 4.52 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 13 7.38 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 14 4.44 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 15 3.21 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 16 5.20 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 17 3.14 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 18 4.46 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 19 2.00 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 20 4.10 นาที  
พาราโบลา ตอนที่ 21 6.28 นาที  
วงรี ตอนที่ 1 FREE 5.03 นาที  
วงรี ตอนที่ 2 FREE 6.37 นาที  
วงรี ตอนที่ 3 12.01 นาที  
วงรี ตอนที่ 4 1.50 นาที  
วงรี ตอนที่ 5 5.09 นาที  
วงรี ตอนที่ 6 3.35 นาที  
วงรี ตอนที่ 7 4.17 นาที  
วงรี ตอนที่ 8 5.21 นาที  
วงรี ตอนที่ 9 6.28 นาที  
วงรี ตอนที่ 10 3.59 นาที  
วงรี ตอนที่ 11 3.24 นาที  
วงรี ตอนที่ 12 2.39 นาที  
วงรี ตอนที่ 13 4.04 นาที  
วงรี ตอนที่ 14 7.41 นาที  
วงรี ตอนที่ 15 3.07 นาที  
วงรี ตอนที่ 16 1.43 นาที  
วงรี ตอนที่ 17 3.19 นาที  
วงรี ตอนที่ 18 7.09 นาที  
วงรี ตอนที่ 19 3.50 นาที  
วงรี ตอนที่ 20 3.38 นาที  
วงรี ตอนที่ 21 3.44 นาที  
วงรี ตอนที่ 22 3.35 นาที  
วงรี ตอนที่ 23 6.05 นาที  
วงรี ตอนที่ 24 3.32 นาที  
วงรี ตอนที่ 25 5.48 นาที  
วงรี ตอนที่ 26 7.17 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 1 FREE 3.17 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 2 FREE 7.40 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 3 2.10 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 4 6.28 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 5 3.59 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 6 7.42 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 7 4.02 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 8 4.52 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 9 3.07 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 10 3.28 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 11 4.11 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 12 5.11 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 13 3.13 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 14 5.27 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 15 2.42 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 16 4.26 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 17 5.22 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 18 4.36 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 19 3.19 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 20 5.28 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 21 4.29 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 22 6.06 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 23 7.10 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 24 4.34 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 25 6.29 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 26 10.12 นาที  
ไฮเปอร์โบลา ตอนที่ 27 5.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 7 FREE 3.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 9 FREE 3.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 12 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 15 2.10 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 20 5.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 21 4.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 43 FREE 4.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 44 FREE 6.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 45 4.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 46 3.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 5 FREE 2.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 7 FREE 11.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 9 3.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 10 5.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 11 3.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 12 ตอนที่ 1 3.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 12 ตอนที่ 2 1.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 13 5.47 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 14 4.47 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 15 4.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 27 6.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 28 5.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 29 6.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 30 4.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 31 5.51 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 1 2.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 5 3.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 10 FREE 2.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 11 FREE 2.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 13 5.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 14 4.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 18 3.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 26 3.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 27 9.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 28 5.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 29 4.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 30 6.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 31 4.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 32 10.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 4 FREE 2.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 14 FREE 4.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 15 4.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 16 3.51 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 17 11.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 25 7.09 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 27 5.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 28 5.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 29 6.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 30 6.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 31 4.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 32 4.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 33 10.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 34 9.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 20 FREE 3.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 23 FREE 5.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 24 5.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 25 6.17 นาที  
ม.4 เรขาคณิตวิเคราะห์
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ