เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 23 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 248 บทเรียน
วิดีโอความยาว 18 ชั่วโมง 2 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(13) คณิตศาสตร์ ม.5 เพิ่มเติม เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ลอการิทีม

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

บทนี้ตอนต้นบทจะเป็นการทบทวนความรู้ม.ต้น และ ม.4 เรื่องเลขยกกำลัง แต่ ตอนท้ายๆ บท เรื่องการการประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม หลายๆโรงเรียนไม่สอน และไม่ออกสอบด้วย ถามคุณครูดีๆว่าโรงเรียนเราเอางัยแน่ ( แต่จริงๆถ้าเรียนทันเรียนไปเถอะครับ เมืองนอกเข้าให้ความสำคัญกับหัวข้อแบบนี้มากกว่าเมืองไทยครับ )

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 ท้ายเล่มสำหรับบทนี้ หลายๆข้อมีการปนกับบทเรียนอื่นๆที่น้องๆอาจยัง
ไม่เคยเรียน ดังนั้นน้องๆอาจทำได้เพียงบางข้อเท่านั้น ( แต่ดูๆว่านะว่า PAT 1 เค้าออก ประมาณไหนอีกหน่อยก็ต้องสอบแล้วนะ  :) )

ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 1 FREE 4.12 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 2 FREE 7.50 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 3 FREE 3.06 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 4 FREE 7.27 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 5 FREE 5.52 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 6 FREE 6.45 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 7 FREE 1.50 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 8 FREE 2.42 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 9 FREE 3.32 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 10 FREE 4.00 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 11 FREE 2.26 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 12 FREE 4.32 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 13 FREE 2.41 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 14 FREE 4.09 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 15 FREE 4.25 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 16 FREE 3.42 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 17 FREE 4.31 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 18 FREE 3.28 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 19 FREE 2.44 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 20 FREE 6.26 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 21 FREE 4.31 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 22 FREE 2.47 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 23 FREE 5.09 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 24 FREE 2.14 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 25 FREE 5.03 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 26 FREE 2.46 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 27 FREE 6.25 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 28 FREE 1.19 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 29 FREE 2.25 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 30 FREE 4.31 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 31 FREE 6.35 นาที  
ทบทวนเลขยกกำลัง และ รูท ตอนที่ 32 FREE 5.57 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 1 FREE 2.26 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 2 FREE 2.28 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 3 6.52 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 4 3.01 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 5 3.51 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 6 2.24 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 7 2.48 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 8 1.46 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 9 2.23 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 10 2.27 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 11 6.33 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 12 4.15 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 13 3.20 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 14 2.13 นาที  
การหาค่ารากที่สองของ x+2รูทy ตอนที่ 15 1.52 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 1 FREE 10.09 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 2 FREE 8.02 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 3 4.27 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 4 6.49 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 5 5.54 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 6 3.25 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 7 5.47 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 8 2.38 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 9 1.32 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 10 3.33 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 11 3.06 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 12 2.22 นาที  
ฟังก์ชัน Exponential ตอนที่ 13 4.34 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 1 FREE 2.49 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 2 FREE 1.53 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 3 4.45 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 4 2.36 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 5 5.04 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 6 3.04 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 7 2.34 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 8 1.05 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 9 3.35 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 10 3.19 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 11 4.17 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 12 3.47 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 13 4.43 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 14 3.59 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 15 3.59 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 16 3.32 นาที  
การแก้สมการ Exponential ตอนที่ 17 2.58 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 1 FREE 3.11 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 2 FREE 2.04 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 3 11.13 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 4 2.08 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 5 1.28 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 6 1.26 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 7 1.46 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 8 2.15 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 9 2.06 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 10 2.42 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 11 3.16 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 12 1.34 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 13 4.30 นาที  
การแก้อสมการ Exponential ตอนที่ 14 5.47 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 1 FREE 7.09 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 2 FREE 4.46 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 3 2.29 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 4 2.09 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 5 1.59 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 6 2.12 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 7 1.24 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 8 3.47 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 9 2.09 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 10 3.23 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 11 4.15 นาที  
ฟังก์ชัน Logarithm ตอนที่ 12 3.55 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 1 FREE 6.22 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 2 FREE 4.10 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 3 6.20 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 4 7.49 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 5 3.32 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 6 4.46 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 7 3.41 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 8 10.03 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 9 5.12 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 10 8.55 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 11 6.05 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 12 2.10 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 13 5.03 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 14 6.14 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 15 4.50 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 16 6.42 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 17 2.45 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 18 4.07 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 19 6.23 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 20 6.34 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 21 6.43 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 22 5.10 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 23 6.08 นาที  
สมบัติอของลอกการิทีม (สูตร Log) ตอนที่ 24 4.17 นาที  
คาแรกเทอริสติก และ แมนทิสซา ตอนที่ 1 FREE 5.55 นาที  
คาแรกเทอริสติก และ แมนทิสซา ตอนที่ 2 FREE 5.00 นาที  
คาแรกเทอริสติก และ แมนทิสซา ตอนที่ 3 5.02 นาที  
คาแรกเทอริสติก และ แมนทิสซา ตอนที่ 4 7.19 นาที  
คาแรกเทอริสติก และ แมนทิสซา ตอนที่ 5 3.52 นาที  
คาแรกเทอริสติก และ แมนทิสซา ตอนที่ 6 13.33 นาที  
แอนติลอการิทึม (antilogarithm) ตอนที่ 1 FREE 2.57 นาที  
แอนติลอการิทึม (antilogarithm) ตอนที่ 2 FREE 3.30 นาที  
แอนติลอการิทึม (antilogarithm) ตอนที่ 3 4.37 นาที  
แอนติลอการิทึม (antilogarithm) ตอนที่ 4 6.43 นาที  
แอนติลอการิทึม (antilogarithm) ตอนที่ 5 7.44 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 1 FREE 5.26 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 2 FREE 4.31 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 3 4.56 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 4 7.22 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 5 2.53 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 6 3.01 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 7 1.55 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 8 6.09 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 9 3.15 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 10 3.44 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 11 4.35 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 12 3.36 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 13 4.45 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 14 3.00 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 15 4.34 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 16 1.49 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 17 2.42 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 18 4.33 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 19 3.17 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 20 2.44 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 21 4.35 นาที  
การแก้สมการลอการิทึม ตอนที่ 22 5.54 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 1 FREE 4.38 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 2 FREE 4.30 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 3 3.51 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 4 5.05 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 5 5.06 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 6 3.46 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 7 6.29 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 8 4.32 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 9 6.10 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 10 6.03 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 11 5.25 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 12 4.48 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 13 4.54 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 14 4.37 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 15 11.34 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 16 3.47 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 17 4.54 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 18 7.33 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 19 7.02 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 20 11.29 นาที  
การแก้อสมการลอการิทึม ตอนที่ 21 3.07 นาที  
การประยุกต์ของ ฟังก์ชัน expo และ log ตอนที่ 1 FREE 4.32 นาที  
การประยุกต์ของ ฟังก์ชัน expo และ log ตอนที่ 2 FREE 5.31 นาที  
การประยุกต์ของ ฟังก์ชัน expo และ log ตอนที่ 3 6.24 นาที  
การประยุกต์ของ ฟังก์ชัน expo และ log ตอนที่ 4 2.52 นาที  
การประยุกต์ของ ฟังก์ชัน expo และ log ตอนที่ 5 2.46 นาที  
การประยุกต์ของ ฟังก์ชัน expo และ log ตอนที่ 6 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 2 FREE 2.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 4 FREE 1.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 11 2.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 16 2.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 24 4.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 25 5.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 27 2.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 31 3.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 32 4.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 33 2.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 42 3.09 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 16 4.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 19 FREE 2.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 20 FREE 4.09 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 22 6.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 23 4.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 24 5.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 25 4.54 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 26 5.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 27 3.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 28 3.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 29 4.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 28 FREE 5.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 29 FREE 5.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 30 4.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 31 6.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 7 FREE 4.54 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 8 FREE 4.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 10 2.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 11 2.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 12 2.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 13 2.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 14 3.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 15 3.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 16 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 17 3.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 18 4.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 19 2.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 21 1.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 24 6.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 25 3.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 26 6.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 27 5.50 นาที  
ม.5 expo & log
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ