เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 22 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 253 บทเรียน
วิดีโอความยาว 19 ชั่วโมง 19 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(14) คณิตศาสตร์ ม.5 เพิ่มเติม เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ คอร์สอัตราส่วนตรีโกณมิติ ( ม.4 ) ว่าของจริงจะอยู่ที่ ม.5 ซึ่งก็คือบทนี้ นั้นเอง บอกเลยว่าเป็นบทที่พี่ๆ ม.6 ทิ้งมากสุดเวลาจะสอบ PAT 1 ! แต่พี่หนึ่งอยากให้น้องลองมองอีกมุมนึงนะว่า เรื่องที่คนส่วนใหญ่ทิ้ง ถ้าเราทำได้ คะแนนเราจะทิ้งคนส่วนใหญ่ไปได้ไกลแค่ไหน แล้วคณะที่น้องๆฝันไว้จะไปไหนเสีย หุ หุ หุ ( เสียงเอ็กซ์โข่ มาอีกแล้วครับท่าน  :) )

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 ท้ายเล่มสำหรับบทนี้ หลายๆข้อมีการปนกับบทเรียนอื่นๆที่น้องๆอาจยัง
ไม่เคยเรียน ดังนั้นน้องๆอาจทำได้เพียงบางข้อเท่านั้น ( แต่ดูๆว่านะว่า PAT 1 เค้าออก ประมาณไหนอีกหน่อยก็ต้องสอบแล้วนะ  :) )

ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 1 FREE 6.35 นาที  
ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 2 FREE 2.57 นาที  
ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 3 1.40 นาที  
ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 4 1.44 นาที  
ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 5 2.48 นาที  
ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 6 4.12 นาที  
ทบทวนตรีโกณ ม.3, ม.4 ตอนที่ 7 1.38 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 1 FREE 6.20 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 2 FREE 2.15 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 3 5.29 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 4 3.08 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 5 1.59 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 6 4.30 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 7 1.46 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 8 3.58 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 9 11.16 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 10 4.41 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 11 6.30 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 12 5.04 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 13 2.37 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 14 1.06 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 15 0.45 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 16 2.46 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 17 2.14 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 18 4.04 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 19 3.34 นาที  
หน่วยของมุมและวงกลม 1 หน่วย ตอนที่ 20 6.55 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 1 FREE 2.51 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 2 FREE 5.29 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 3 8.26 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 4 2.40 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 5 3.41 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 6 6.41 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 7 2.14 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 8 2.16 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 9 4.04 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 10 2.05 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 11 3.43 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 12 1.45 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 13 4.43 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 14 3.12 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 15 2.24 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 16 2.29 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 17 3.12 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 18 4.08 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 19 2.29 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 20 2.21 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 21 2.48 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 22 4.16 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 23 4.33 นาที  
การยุบมุม ตอนที่ 24 2.18 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 1 FREE 2.54 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 2 FREE 2.43 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 3 2.34 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 4 2.10 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 5 3.05 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 6 3.14 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 7 4.10 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 8 4.24 นาที  
ซื้อ 1 แถม 5 ตอนที่ 9 2.45 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 1 FREE 5.41 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 2 FREE 8.58 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 3 8.09 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 4 9.49 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 5 6.12 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 6 5.32 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 7 3.10 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 8 2.07 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 9 4.25 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 10 3.37 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 11 5.35 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 12 5.42 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 13 3.14 นาที  
การเปิดตารางตรีโกณ ตอนที่ 14 4.36 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 9.01 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 FREE 4.39 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 9.15 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 8.48 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 6.51 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 6.10 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 8.51 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 6.27 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 2.16 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 5.05 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 3.43 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 7.47 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 6.23 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 5.33 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 3.12 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 7.27 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 8.07 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 4.12 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 4.48 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 5.29 นาที  
กราฟตรีโกณมิติ ตอนที่ 21 5.51 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 1 FREE 1.47 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 2 FREE 7.02 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 3 4.51 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 4 3.41 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 5 5.10 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 6 2.22 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 7 2.47 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 8 2.33 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 9 3.09 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 10 2.58 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 11 3.51 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 12 3.36 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 13 7.27 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 14 1.48 นาที  
สูตรมุมประกอบ ตอนที่ 15 3.41 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 1 FREE 5.04 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 2 FREE 3.51 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 3 3.45 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 4 4.24 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 5 3.58 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 6 3.55 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 7 6.23 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 8 4.18 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 9 8.47 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 10 4.32 นาที  
สูตรมุม 2 เท่า ตอนที่ 11 4.37 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 1 FREE 3.41 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 2 FREE 4.48 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 3 3.02 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 4 4.36 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 5 5.23 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 6 3.58 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 7 2.59 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 8 4.23 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 9 2.59 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 10 4.01 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 11 2.09 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 12 2.21 นาที  
สูตรมุม 3 เท่า และ ครึ่งเท่า ตอนที่ 13 5.02 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 1 FREE 7.37 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 2 FREE 4.29 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 3 2.18 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 4 4.28 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 5 4.46 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 6 5.24 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 7 6.21 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 8 3.45 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 9 1.30 นาที  
สูตรผลบวก ผลต่าง ผลคูณ ตอนที่ 10 4.46 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 7.26 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 FREE 4.25 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 5.47 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 3.25 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 6.00 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 3.33 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 3.47 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 3.12 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 2.49 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 4.25 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 2.41 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 6.38 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 4.24 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 3.03 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 3.49 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 4.08 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 5.20 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 6.10 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 4.50 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 8.36 นาที  
การแก้สมการและอสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 21 9.36 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 1 FREE 5.33 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 2 FREE 10.15 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 3 6.12 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 4 4.48 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 5 2.32 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 6 2.51 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 7 4.08 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 8 3.09 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 9 4.24 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 10 3.01 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 11 5.46 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 12 6.12 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 13 6.06 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 14 3.09 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 15 2.30 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 16 3.20 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 17 8.27 นาที  
ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (arc) ตอนที่ 18 6.58 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 1 FREE 4.20 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 2 FREE 3.59 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 3 4.36 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 4 2.11 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 5 3.55 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 6 3.29 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 7 3.39 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 8 5.10 นาที  
กฏของโคไซน์ และ ไซน์ ตอนที่ 9 7.15 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 1 FREE 5.25 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 2 FREE 2.51 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 3 3.00 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 4 6.38 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 5 4.47 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 6 6.20 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 7 4.34 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 8 7.40 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 9 5.55 นาที  
การหาระยะทาง, ความสูง ตอนที่ 10 7.32 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 5.20 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 3.13 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 4.24 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 2.38 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 3.14 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 2.23 นาที  
เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 4.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 1 2.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 6 7.58 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 8 6.21 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 9 9.43 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 10 5.35 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 14 4.13 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 11 2.52 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 37 8.12 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 38 2.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 39 7.11 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 9 1.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 10 1.46 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 11 3.15 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 3 2.55 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 8 7.10 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 11 5.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อที่ 21 3.48 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 3 3.14 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 7 ข้อ 12 5.04 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 7 ข้อ 13 4.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 1 2.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 2 3.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 3 5.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 4 3.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 5 4.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 6 3.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 21 5.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 22 7.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 23 4.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 24 7.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 25 3.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 26 5.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 27 8.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 28 3.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อที่ 29 5.34 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 10 ข้อ 9 8.44 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 10 ข้อ 12 6.29 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 10 ข้อ 16 9.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อที่ 18 3.52 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อที่ 20 6.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อที่ 23 5.00 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 1 3.23 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 2 3.44 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 3 1.59 นาที  
ม.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ