เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 14 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 154 บทเรียน
วิดีโอความยาว 10 ชั่วโมง 48 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(15) คณิตศาสตร์ ม.5 เพิ่มเติม เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,300 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

สำหรับน้อง สายวิทย์ อาจจะคิดว่า สบายแล้วเรา เคยเรียนมาแล้วในวิชาฟิสิกส์ แต่พี่หนึ่งอยากจะ บอกว่านั้นมันแค่ 10% ของบทนี้เท่านั้น! ดังนั้นน้องสายศิลป์ – คำนวณ หรือน้องสายวิทย์ที่อาจเรียนฟิสิกส์ไม่เก่งไม่ต้องกลัว เรามาเริ่มกันใหม่ได้ ของแค่เทน้ำให้หมดแก้วก่อน แล้วพี่หนึ่งจะขออาสาเติมน้ำใส่แก้วที่ว่างเปล่าใบนี้เอง

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 ท้ายเล่มสำหรับบทนี้ หลายๆข้อมีการปนกับบทเรียนอื่นๆที่น้องๆอาจยัง
ไม่เคยเรียน ดังนั้นน้องๆอาจทำได้เพียงบางข้อเท่านั้น ( แต่ดูๆว่านะว่า PAT 1 เค้าออก ประมาณไหนอีกหน่อยก็ต้องสอบแล้วนะ  :) )

เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 4.54 นาที  
เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 2 FREE 2.34 นาที  
เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 3 7.22 นาที  
เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 4 4.14 นาที  
เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 5 1.24 นาที  
เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 6 2.07 นาที  
เรื่องทั่วไปของเวกเตอร์ ตอนที่ 7 6.50 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 4.55 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 2 FREE 2.47 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 3 5.20 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 4 2.46 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 5 3.56 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 6 3.34 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 7 3.49 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 8 4.07 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 9 1.34 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 10 1.19 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 11 3.40 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 12 2.33 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 13 4.41 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 14 7.36 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 15 4.38 นาที  
การบวก,ลบเวกเตอร์ ตอนที่ 16 13.46 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 3.20 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 8.56 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 3 6.11 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 4 3.02 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 5 6.02 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 6 3.27 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 7 3.50 นาที  
โจทย์บวก,ลบเวกเตอร์ในเชิงเรขาคณิต ตอนที่ 8 2.33 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 1 FREE 7.43 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 2 FREE 3.21 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 3 2.38 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 4 1.20 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 5 2.42 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 6 2.38 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 7 2.48 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 8 3.23 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 9 2.28 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 10 2.45 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 11 2.27 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 12 4.33 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 13 1.52 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 14 3.12 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 15 3.03 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 16 3.07 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 17 4.24 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 18 1.37 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 19 5.47 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 20 5.51 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 21 4.36 นาที  
เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ตอนที่ 22 2.21 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 1 FREE 4.38 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 2 FREE 3.02 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 3 7.56 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 4 3.02 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 5 4.15 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 6 5.16 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 7 3.52 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 8 1.57 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 9 2.47 นาที  
การสร้างเวกเตอร์โดยใช้เวกเตอร์ 1 หน่วย ตอนที่ 10 2.51 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 1 FREE 4.11 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 2 FREE 3.25 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 3 1.19 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 4 3.35 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 5 2.24 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 6 1.41 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 7 2.44 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 8 3.16 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 9 4.39 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 10 2.51 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 11 1.42 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 12 2.12 นาที  
ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Dot Product) ตอนที่ 13 3.30 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 2.07 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 2 FREE 3.11 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 3 2.31 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 4 4.49 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 5 4.13 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 6 3.23 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 7 3.42 นาที  
มุมระหว่างเวกเตอร์ ตอนที่ 8 1.58 นาที  
Projection ของเวกเตอร์ ตอนที่ 1 FREE 6.13 นาที  
Projection ของเวกเตอร์ ตอนที่ 2 FREE 4.32 นาที  
Projection ของเวกเตอร์ ตอนที่ 3 2.53 นาที  
Projection ของเวกเตอร์ ตอนที่ 4 2.28 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 1 FREE 6.52 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 2 FREE 5.33 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 3 4.27 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 4 5.30 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 5 5.33 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 6 3.42 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 7 2.38 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 8 3.11 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 9 2.32 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 10 3.07 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 11 4.50 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 12 3.32 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 13 5.34 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 14 6.00 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 15 4.30 นาที  
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ (Cross Product) ตอนที่ 16 5.27 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 3.34 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 7.07 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 3.40 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 1.55 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 5.05 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 2.47 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 4.56 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 3.17 นาที  
ความหมายของ uXv ในทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 2.08 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector2มิติ ข้อ 31 FREE 6.13 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector2มิติ ข้อ 32 5.33 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector2มิติ ข้อ 33 2.02 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector2มิติ ข้อ 34 4.01 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector2มิติ ข้อ 35 8.01 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector2มิติ ข้อ 36 4.26 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector3มิติ ข้อ 30 FREE 16.23 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector3มิติ ข้อ 31 7.06 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท Vector3มิติ ข้อ 32 6.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 4 5.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 24 FREE 4.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 25 FREE 4.10 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 26 4.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 27 2.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 28 8.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 29 5.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 30 7.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 31 5.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 32 4.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 33 2.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 34 4.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 35 3.10 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 36 2.52 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 37 2.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 38 5.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 39 6.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 40 5.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 41 1.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 42 4.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 43 5.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 44 4.04 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 45 4.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 46 3.52 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 47 3.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 48 7.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 49 2.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 50 3.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 51 3.24 นาที  
ม.5 เวกเตอร์ในสามมิติ
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ