เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 14 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 149 บทเรียน
วิดีโอความยาว 10 ชั่วโมง 58 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(17) คณิตศาสตร์ ม.5 เพิ่มเติม เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

บทนี้น้องๆจะถูกดึงให้ทะลุออกนอกกรอบความคิดเดิมๆ ที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ ม.ต้น – ม.4 ว่า ตัวเลขยกกำลังสองต้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0 เสมอ แต่ในบทนี้ มีตัวละครตัวใหม่ที่ ยกกำลังสองแล้วติดลบได้ ! มันจะสนุก ( หรอ ) แค่ไหนต้องไปติดตามกันเอาเอง แต่บอกก่อนเลยว่าไม่ยาก จะมียากหน่อยก็ตอนครึ่งหลังของบทนี้ที่เริ่มจะมีตรีโกณเข้ามาผสม ดังนั้นใครตรีโกณไม่ดีพี่แนะนำไปทบทวนนิดนึงก็ดีนะ ( แต่พี่หนึ่งก็จะมีสอนทบทวนให้ในคอร์สนี้เหมือนกัน )

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 ท้ายเล่มสำหรับบทนี้อาจจะมีไม่มาก เฉลี่ยปีนึงประมาณ 2 ข้อ และก็
ออกไม่ยากด้วยต่างจากสมัยข้อสอบ A-NET หรือข้อสอบ Entrance ซึ่งออกยากกว่า ( ต้องไปลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์แยกบท ถึงจะเข้าใจสิ่งที่พี่อธิบายนะ ) 

การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 FREE 19.57 นาที  
การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 FREE 7.03 นาที  
การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 5.32 นาที  
การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 11.46 นาที  
การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 7.46 นาที  
การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 4.10 นาที  
การสร้างจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 7 8.47 นาที  
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 FREE 2.52 นาที  
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 FREE 5.21 นาที  
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 9.51 นาที  
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 3.39 นาที  
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 6.08 นาที  
สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 4.23 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 FREE 9.32 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 FREE 4.39 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 2.50 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 4.03 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 3.01 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 1.35 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 7 1.36 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 8 9.27 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 9 4.23 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 10 1.46 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 11 2.31 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 12 2.01 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 13 2.26 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 14 2.48 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 15 2.49 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 16 1.59 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 17 2.36 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 18 3.27 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 19 2.56 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 20 2.57 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 21 3.55 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 22 2.59 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 23 3.24 นาที  
กราฟและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 24 2.34 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 1 FREE 6.41 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 2 FREE 4.36 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 3 3.16 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 4 1.44 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 5 16.01 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 6 4.03 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 7 3.24 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 8 4.55 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 9 7.29 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 10 2.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 11 2.10 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 12 2.11 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 13 3.56 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 14 2.59 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 15 2.49 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 16 1.54 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 17 2.44 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 18 3.24 นาที  
จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ตอนที่ 19 3.16 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 1 FREE 5.01 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 2 FREE 2.48 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 3 4.23 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 4 4.29 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 5 4.12 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 6 6.22 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 7 7.05 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 8 5.23 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 9 3.07 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 10 1.20 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 11 3.01 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 12 11.10 นาที  
การหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 13 5.23 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 1 FREE 3.50 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 2 FREE 4.34 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 3 5.16 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 4 3.58 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 5 3.53 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 6 2.01 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 7 1.56 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 8 2.58 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 9 3.41 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 10 5.23 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 11 7.26 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 12 2.31 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 13 2.06 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 14 3.26 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 15 2.07 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 16 2.00 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 17 2.48 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 18 1.04 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 19 1.59 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 20 5.12 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 21 4.01 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 22 3.10 นาที  
สมการพหุนาม ตอนที่ 23 3.01 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 1 FREE 4.25 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 2 FREE 2.17 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 3 1.05 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 4 1.22 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 5 3.07 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 6 2.27 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 7 6.04 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 8 2.00 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 9 4.07 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 10 5.04 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 11 5.00 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตอนที่ 12 5.54 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 15 FREE 6.41 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 44 FREE 3.13 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 45 4.30 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 46 6.07 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 47 4.32 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 48 4.48 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 49 2.47 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 50 3.43 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 51 5.20 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 52 8.14 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 53 4.39 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 54 5.35 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 56 6.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 2 FREE 1.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 14 FREE 2.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 18 1.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 19 4.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 20 4.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 6 FREE 5.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 11 FREE 3.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 12 3.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 16 3.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 17 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 18 3.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 19 4.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 22 4.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 26 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 28 8.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 29 3.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 30 2.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 31 2.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 21 FREE 3.52 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 22 FREE 3.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 23 6.36 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 17 FREE 8.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 19 FREE 8.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 23 6.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 21 FREE 6.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 22 FREE 3.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 23 4.54 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 24 6.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 25 5.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 26 4.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 27 4.54 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 29 8.03 นาที  
ม.5 จำนวนเชิงซ้อน
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ