เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 18 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 195 บทเรียน
วิดีโอความยาว 14 ชั่วโมง 3 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(19) คณิตศาสตร์ ม.5 เพิ่มเติม เรื่อง ความน่าจะเป็น

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

มาแล้วครับน้องๆ คอร์สความน่าจะเป็นแบบเต็มรูปแบบ ( หนังสืออย่างหนา ) บทนี้ อยากให้น้องๆเน้นทำการบ้าน อย่าไปมองจำนวนข้อ ( เดี๋ยวหัวใจ Y ) เพราะแต่ละข้อถ้าน้องเข้าใจมันแต่ บวก , ลบ , คูณ , หาร ก็เสร็จแล้ว ไม่ได้มีการใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงใดๆเลย สำคัญตรงระบบความคิดมากกว่าโดยเฉพาะการให้เหตุผลแบบอุปนัยจะนำมาให้บ่อยกับข้อสอบ PAT 1 ที่พี่หนึ่งเอามาใส่ท้ายเล่ม

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 จะออกสอบตามเนื้อหาความน่าจะเป็นของ ม.6
แต่ข้อสอบ O-NET จะออกตามเนื้อหาของความน่าจะเป็นของ ม.5 นะครับ  :)

แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 1 FREE 4.28 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 2 FREE 2.47 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 3 3.02 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 4 4.43 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 5 1.53 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 6 5.06 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 7 3.43 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 8 3.12 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 9 3.26 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 10 2.31 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 11 5.23 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 12 2.13 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 13 4.35 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 14 5.32 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 15 2.47 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 16 8.21 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 17 6.08 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 18 7.22 นาที  
แผนภูมิต้นไม้ และ กฏการนับ ตอนที่ 19 6.44 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 1 FREE 4.36 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 2 FREE 2.36 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 3 4.12 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 4 1.23 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 5 4.42 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 6 5.42 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 7 4.18 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 8 2.21 นาที  
แฟคทอเรียล ตอนที่ 9 3.35 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 1 FREE 3.02 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 2 FREE 6.05 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 3 4.28 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 4 4.46 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 5 4.59 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 6 3.28 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 7 6.36 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 8 2.24 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 9 9.33 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 10 2.43 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 11 4.15 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 12 3.19 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 13 5.09 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 14 2.42 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 15 4.05 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยน nPr ตอนที่ 16 4.27 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 1 FREE 4.06 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 2 FREE 5.19 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 3 4.49 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 4 1.34 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 5 3.32 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 6 4.32 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 7 4.36 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 8 4.12 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 9 3.55 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 10 4.05 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 11 4.10 นาที  
การเรียงสับเปลี่ยนวงกลม ตอนที่ 12 1.25 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 1 FREE 4.21 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 2 FREE 8.19 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 3 3.43 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 4 1.31 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 5 4.42 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 6 6.40 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 7 4.00 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 8 10.00 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 9 3.25 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 10 2.28 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 11 2.53 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 12 5.10 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 13 2.35 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 14 5.48 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 15 6.17 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 16 7.25 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 17 3.16 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 18 3.38 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 19 5.13 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 20 2.56 นาที  
การจัดหมู่ nCr ตอนที่ 21 9.12 นาที  
การหาจำนวนฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 6.01 นาที  
การหาจำนวนฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 5.57 นาที  
การหาจำนวนฟังก์ชัน ตอนที่ 3 2.12 นาที  
การหาจำนวนฟังก์ชัน ตอนที่ 4 5.29 นาที  
การหาจำนวนฟังก์ชัน ตอนที่ 5 4.59 นาที  
การหาจำนวนฟังก์ชัน ตอนที่ 6 2.54 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 1 FREE 5.33 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 2 FREE 5.16 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 3 6.01 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 4 4.38 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 5 4.22 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 6 2.22 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 7 7.00 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 8 3.42 นาที  
การแบ่งกลุ่มสิ่งของ ตอนที่ 9 3.20 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 1 FREE 6.06 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 2 FREE 2.20 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 3 6.19 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 4 2.28 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 5 2.23 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 6 3.40 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 7 6.18 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 8 2.36 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 9 6.10 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 10 5.05 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 11 3.01 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 12 5.52 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 13 4.12 นาที  
ทฤษฎีบททวินาม ตอนที่ 14 4.30 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 1 FREE 17.14 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 2 FREE 11.45 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 3 5.10 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 4 3.12 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 5 2.58 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 6 4.00 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 7 4.05 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 8 2.59 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 9 2.28 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 10 9.16 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 11 2.57 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 12 4.30 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 13 3.37 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 14 2.57 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 15 4.21 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 16 5.15 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 17 9.50 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 18 6.23 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 19 5.12 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 20 2.48 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 21 3.28 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 22 3.28 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 23 4.39 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 24 2.54 นาที  
ความน่าจะเป็น 1 เหตุการณ์ ตอนที่ 25 3.51 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 1 FREE 6.22 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 2 FREE 3.20 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 3 2.56 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 4 2.41 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 5 2.15 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 6 9.30 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 7 5.30 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 8 4.27 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 9 4.33 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 10 4.31 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 11 2.10 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 12 1.47 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 13 4.03 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 14 2.49 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 15 1.20 นาที  
ความน่าจะเป็น 2 เหตุการณ์ ตอนที่ 16 4.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 1 FREE 6.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 2 FREE 4.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 3 2.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 4 5.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 5 10.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 6 3.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 7 4.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 8 2.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 18 2.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 19 2.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 20 2.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 21 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 22 2.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 18 2.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 19 FREE 2.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 20 FREE 2.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 21 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 22 2.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 52 FREE 2.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 53 FREE 3.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 54 1.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 55 2.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 56 4.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 57 5.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 58 3.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 59 3.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 60 3.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 61 2.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 62 2.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 64 2.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 25 FREE 4.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 26 FREE 4.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 27 5.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 28 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 29 3.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 23 FREE 5.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 25 FREE 6.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 26 7.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 27 4.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 28 7.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 19 FREE 5.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 20 FREE 6.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 21 3.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 22 3.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 23 3.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 36 FREE 6.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 37 FREE 2.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 38 3.19 นาที  
ม.5 ความน่าจะเป็น (เพิ่มเติม)
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
1
เฉลี่ย
0.5/5.0
  • คอร์ทนี้สอนไม่ค่อยรู้เรื่องครับสอนระยะสั้นๆๆๆแถมไม่มีวีดีโอเฉลย
    นพรุจ สัจวาที