เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 317 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 2430 บทเรียน
วิดีโอความยาว 282 ชั่วโมง 38 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 4 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(2) คอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คอร์สที่รวมโจทย์ข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัยไว้มากที่สุด และใช้เวลาถ่ายทำมากที่สุดของพี่หนึ่ง

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 7,900 6,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

** แถมหนังสือฟรีครบทั้งคอร์ส ( ทั้งหมด 4 เล่ม ) **

คอร์สนี้พี่หนึ่งได้ทำ clip เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังเป็นข้อสอบ Entrance, A-NET จนมาถึง  PAT 1 ในปัจจุบัน  แบบละเอียด  1  ข้อ/ 1 คลิป  ทุกข้อที่เฉลยพี่ได้พยายามสอดแทรกเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ข้อนั้นๆ  ไว้ด้วย  โดยคอร์สตะลุยโจทย์แยกบทนี้  ก็แบ่งเป็น  15  บทเช่นเดียวกับคอร์ส เนื้อหา  คณิตศาสตร์ ม. ปลาย แยกบท  ( Intensive Course)

เนื้อหาคอร์สแบ่งออกเป็น
บทที่ 1. เซต   79  ข้อ
บทที่ 2. จำนวนจริง   155  ข้อ
บทที่ 3. ตรรกศาสตร์   104  ข้อ
บทที่ 4. เรขาคณิตวิเคราะห์ 140  ข้อ
บทที่ 5. ฟังก์ชัน  165  ข้อ
บทที่ 6. ตรีโกณมิติ  164  ข้อ
บทที่ 7. เอ็กซ์โพเนนเชียล  และลอการิทึม 166  ข้อ
บทที่ 8. เมตริกซ์  127  ข้อ
บทที่ 9. เวกเตอร์  117  ข้อ
บทที่ 10. จำนวนเชิงซ้อน 107  ข้อ
บทที่ 11. ลำดับ อนุกรม  170  ข้อ
บทที่ 12. แคลคูลัส  253  ข้อ
บทที่ 13. ความน่าจะเป็น 248  ข้อ
บทที่ 14. สถิติ  248  ข้อ
บทที่ 15. กำหนดการเชิงเส้น 42 ข้อ
รวม   2,285  ข้อ 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะมากๆสำหรับน้องที่เรียนคอร์ส เนื้อหา  คณิตศาสตร์ ม. ปลาย แยกบท  ( Intensive Course ) จบแล้ว  โดยน้องๆควรทำโจทย์ทีละบท  เน้นอีกครั้งนะครับว่า  ทีละบท  เพื่อที่น้องๆจะได้เห็นจุดอ่อนของตัวเอง  จุดที่ข้อสอบมักจะถามอยู่บ่อยๆ  ( บ่อยครั้งมากๆที่ข้อสอบมักจะถามในลักษณะเดิมๆ )

หมายเหตุ
(1)  ควรเริ่มทำจากปีเก่าที่สุด  มาให้ปีล่าสุด ( ควรเริ่มจากข้อสอบ Entrance ปีเก่าที่สุด  ไล่มาจนถึงข้อสอบ PAT 1 ปีล่าสุด )(2)  ควรดูสูตรที่จำเป็นจาก  “ Mind Mapping ( หนังสือสรุปสุตร ) ”  ของพีหนึ่ง  ไฮไลท์ตัวสูตรที่สำคัญที่น้องยังจำไม่ได้   จดเพิ่มสิ่งที่น้องต้องการลงไปเลย  จำไว้ว่าลูกศิษย์พี่หนึ่งที่สอบติดคณะดีๆทุกคน  Mind Mapping  จะเยินมากๆ เพราะเค้าใช้มันบ่อย  และ  จำไว้ว่านี่แหล่ะอาวุธชิ้นสุดท้าย  ที่จะอยู่ในมือน้องๆจนถึงหน้าห้องสอบ  จงฝึกใช้มันให้คล่องซะ :)

คลิปทบทวน เรื่อง เซต (1) 38.12 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เซต (2) 21.37 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เซต (3) 51.03 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เซต (4) 1.06.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 2.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 1.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 2.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 1.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 9.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 2.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 3.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 2.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 10.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 5.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 5.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 5.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 5.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 4.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 9.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 8.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 7.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 5.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 6.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 9.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 8.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 11.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 7.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 7.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 11.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 8.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 4.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 6.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 4.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 3.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 7.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 3.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 2.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 2.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 3.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 3.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 3.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 3.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 1.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 3.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 3.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 2.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 2.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 2.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 2.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 3.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 1.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 3.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 3.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 6.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 3.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 4.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 3.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 6.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 2.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 9.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 7.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 3.58 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (1) 38.28 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (2) 43.26 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (3) 19.19 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (4) 45.41 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (5) 13.18 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (6) 50.11 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (7) 15.13 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (8) 38.22 นาที  
คลิปทบทวน จำนวนจริง (9) 9.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 2.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 2.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 3.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 2.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 1.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 3.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 6.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 3.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 4.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 5.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 6.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 2.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 9.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 6.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 8.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 8.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 9.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 3.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 7.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 8.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 8.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 2.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 2.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 10.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 5.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 3.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 10.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 44 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 45 11.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 46 10.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 47 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 48 11.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 49 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 50 11.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 51 10.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 52 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 53 4.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 54 7.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 55 8.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 56 9.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 57 6.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 58 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 59 8.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 60 5.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 61 3.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 62 6.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 63 7.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 64 9.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 65 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 66 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 67 7.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 68 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 69 3.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 70 6.03 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 1 3.07 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 2 6.27 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 3 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 4 7.16 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 5 2.23 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 6 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 7 4.17 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 8 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 9 7.27 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 10 11.18 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 11 5.28 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 12 7.46 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 13 8.20 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 14 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 15 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 16 8.40 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 17 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 18 10.15 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 19 3.04 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 20 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 21 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 22 6.48 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 23 14.11 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 24 7.16 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 25 4.04 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 26 8.38 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 27 15.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 3.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 6.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 4.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 3.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 5.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 3.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 3.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 4.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 3.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 2.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 1.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 3.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 8.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 4.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 5.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 5.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 9.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 4.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 5.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 7.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 3.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 4.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 3.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 5.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 5.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 4.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 3.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 37 6.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 38 5.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 39 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 40 4.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 41 6.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 42 2.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 43 3.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 44 3.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 45 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 46 4.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 47 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 48 3.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 49 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 50 2.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 51 4.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 52 4.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 53 9.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 54 3.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 55 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 56 5.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 57 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 58 5.42 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรรกศาสตร์ (1) 41.12 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรรกศาสตร์ (2) 32.39 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรรกศาสตร์ (3) 27.16 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรรกศาสตร์ (4) 38.30 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรรกศาสตร์ (5) 42.30 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรรกศาสตร์ (6) 19.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 6.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 1.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 1.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 4.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 2.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 8.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 7.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 7.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 2.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 5.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 7.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 6.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 4.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 10.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 4.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 12.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 10.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 10.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 10.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 7.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 20.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 7.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 14.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 10.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 9.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 10.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 7.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 9.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 9.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 14.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 5.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 5.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 5.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 3.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 6.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 2.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 3.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 4.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 7.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 6.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 6.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 5.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 2.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 2.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 4.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 4.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 1.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 2.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 2.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 3.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 2.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 5.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 1.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 3.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 4.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 2.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 1.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 2.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 37 5.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 38 2.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 39 2.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 40 1.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 41 1.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 42 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 43 3.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 44 2.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 45 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 46 1.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 47 2.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 48 7.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 49 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 50 1.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 51 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 52 2.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 53 3.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 54 4.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 55 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 56 1.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 57 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 58 3.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 59 2.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 60 2.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 61 3.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 62 4.51 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (1) 31.16 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (2) 50.31 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (3) 54.53 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (4) 26.09 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (5) 37.04 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (6) 42.51 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (7) 25.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 8.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 4.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 6.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 7.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 10.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 3.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 3.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 5.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 7.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 6.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 2.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 7.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 10.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 8.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 8.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 8.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 6.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 7.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 9.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 15.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 12.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 8.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 7.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 16.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 8.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 12.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 15.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 14.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 44 8.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 45 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 46 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 47 9.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 48 11.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 49 12.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 50 11.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 51 7.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 52 7.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 53 12.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 54 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 55 11.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 56 8.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 57 13.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 58 5.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 59 7.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 60 6.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 61 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 62 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 63 5.46 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 1 6.20 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 2 6.07 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 3 7.07 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 4 3.58 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 5 15.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 6 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 7 2.50 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 8 8.04 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 9 5.52 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 10 5.08 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 11 6.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 8.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 5.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 9.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 10.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 10.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 10.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 4.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 6.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 4.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 5.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 8.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 6.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 7.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 3.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 7.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 4.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 6.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 10.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 6.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 6.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 3.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 4.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 6.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 9.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 6.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 37 5.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 38 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 39 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 40 5.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 41 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 42 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 43 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 44 5.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 45 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 46 4.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 47 6.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 48 5.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 49 6.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 50 3.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 51 7.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 52 9.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 53 3.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 54 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 55 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 56 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 57 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 58 6.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 59 6.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 60 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 61 4.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 62 3.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 63 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 64 3.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 65 4.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 66 5.11 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (1) 28.24 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (2) 9.08 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (3) 44.17 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (4) 42.48 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (5) 50.46 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (6) 37.30 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (7) 10.46 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ฟังก์ชัน (8) 45.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 4.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 2.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 2.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 5.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 7.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 5.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 3.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 1.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 4.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 3.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 1.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 5.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 8.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 5.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 8.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 7.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 7.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 9.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 3.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 7.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 4.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 13.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 5.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 6.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 1.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 44 1.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 45 3.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 46 7.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 47 8.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 48 8.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 49 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 50 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 51 13.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 52 7.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 53 11.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 54 10.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 55 9.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 56 5.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 57 8.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 58 8.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 59 6.30 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 60 7.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 61 2.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 62 4.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 63 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 64 7.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 65 8.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 66 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 67 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 68 3.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 69 3.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 70 6.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 71 7.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 72 4.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 73 10.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 74 5.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 75 4.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 76 6.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 77 6.23 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 1 5.12 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 2 6.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 5.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 5.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 4.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 3.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 6.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 2.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 1.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 1.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 3.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 2.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 5.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 5.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 4.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 5.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 5.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 6.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 6.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 9.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 4.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 5.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 6.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 9.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 5.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 5.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 11.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 4.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 6.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 2.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 3.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 37 7.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 38 3.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 39 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 40 4.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 41 11.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 42 8.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 43 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 44 5.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 45 3.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 46 4.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 47 7.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 48 8.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 49 1.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 50 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 51 4.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 52 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 53 5.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 54 3.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 55 2.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 56 6.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 57 4.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 58 2.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 59 5.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 60 6.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 61 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 62 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 63 3.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 64 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 65 3.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 66 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 67 7.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 68 6.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 69 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 70 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 71 3.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 72 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 73 7.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 74 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 75 2.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 76 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 77 4.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 78 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 79 3.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 80 6.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 81 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 82 5.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 83 3.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 84 3.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 85 4.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 86 5.32 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (1) 32.46 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (2) 35.37 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (3) 13.44 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (4) 7.19 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (5) 8.42 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (6) 38.15 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (7) 33.54 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (8) 27.14 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (9) 1.30 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (10) 40.10 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง ตรีโกณมิติ (11) 10.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 1.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 2.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 1.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 2.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 4.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 3.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 5.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 7.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 7.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 6.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 7.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 3.41 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 7.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 8.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 7.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 5.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 12.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 9.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 7.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 6.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 6.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 7.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 6.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 13.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 10.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 7.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 5.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 6.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 8.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 44 7.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 45 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 46 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 47 4.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 48 4.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 49 9.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 50 8.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 51 2.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 52 8.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 53 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 54 6.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 55 6.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 56 8.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 57 10.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 58 7.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 59 8.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 60 10.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 61 14.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 62 7.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 63 14.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 64 6.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 65 10.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 66 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 67 4.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 68 7.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 69 5.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 70 8.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 71 8.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 72 8.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 73 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 74 8.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 75 4.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 76 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 77 7.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 78 7.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 79 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 80 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 81 11.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 82 15.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 83 10.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 84 3.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 85 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 86 8.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 87 6.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 88 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 89 6.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 90 7.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 91 7.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 92 5.11 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 1 4.33 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 2 5.37 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 3 2.43 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 4 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 5 2.18 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 6 6.59 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 7 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 8 5.05 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 9 5.38 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 10 7.02 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 11 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 12 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 13 4.27 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 14 8.53 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 15 3.01 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 16 5.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 5.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 6.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 7.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 4.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 4.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 5.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 3.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 2.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 7.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 4.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 7.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 6.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 4.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 8.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 3.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 7.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 3.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 6.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 7.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 4.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 6.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 3.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 37 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 38 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 39 6.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 40 2.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 41 11.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 42 8.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 43 3.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 44 5.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 45 5.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 46 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 47 3.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 48 3.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 49 6.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 50 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 51 4.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 52 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 53 4.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 54 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 56 5.34 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (1) 32.47 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (2) 36.27 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (3) 28.33 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (4) 39.50 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (5) 38.02 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (6) 49.44 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (7) 21.26 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง Expo & Log (8) 57.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 2.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 5.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 3.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 2.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 3.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 2.23 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 8.43 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 3.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 2.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 6.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 4.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 2.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 6.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 4.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 5.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 6.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 8.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 8.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 4.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 7.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 7.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 6.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 4.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 5.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 5.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 5.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 44 9.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 45 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 46 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 47 7.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 48 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 49 9.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 50 13.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 51 6.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 52 3.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 53 17.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 54 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 55 7.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 56 9.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 57 9.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 58 11.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 59 8.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 60 5.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 61 4.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 62 5.53 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 63 8.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 64 4.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 65 7.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 66 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 67 7.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 68 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 69 5.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 70 7.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 71 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 72 4.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 73 5.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 74 5.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 75 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 76 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 77 10.52 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 78 4.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 79 6.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 80 7.39 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 81 6.17 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 82 7.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 83 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 84 6.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 85 4.49 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 86 6.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 87 3.21 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 1 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 2 3.59 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 3 8.41 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 4 2.56 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 5 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 6 3.49 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 7 2.58 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 8 2.33 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 9 3.57 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 10 2.52 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 11 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 12 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 13 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 14 2.12 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 15 4.06 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 16 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 17 2.14 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 18 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 19 3.28 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 20 3.01 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 21 3.07 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 22 5.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 1 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 2 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 3 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 4 4.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 5 6.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 6 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 7 5.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 8 4.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 9 6.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 10 5.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 11 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 12 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 13 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 14 11.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 15 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 16 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 17 7.31 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 18 7.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 19 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 20 6.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 21 3.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 22 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 23 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 24 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 25 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 26 4.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 27 4.24 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 28 9.15 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 29 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 30 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 31 7.00 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 32 3.05 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 33 5.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 34 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 35 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 36 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 37 10.09 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 38 7.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 39 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 40 5.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 41 1.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 42 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 43 9.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 44 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 45 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 46 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 47 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 48 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 49 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 50 6.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 51 2.58 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 52 3.29 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 53 4.07 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 54 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 55 5.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 56 5.11 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท A-NET, ENT ข้อ 57 4.24 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (1) 38.52 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (2) 49.57 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (3) 42.21 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (4) 8.03 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (5) 42.29 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (6) 32.23 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (7) 14.36 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (8) 44.32 นาที  
คลิปทบทวน เรื่อง เมทริกซ์ (9) 8.37 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 1 FREE 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 2 FREE 4.26 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 3 2.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 4 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 5 3.21 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 6 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 7 8.50 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 8 2.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 9 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 10 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 11 2.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 12 4.20 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 13 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 14 10.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 15 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 16 6.54 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 17 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 18 15.06 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 19 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 20 8.19 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 21 4.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 22 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 23 6.04 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 24 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 25 4.42 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 26 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 27 8.08 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 28 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 29 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 30 10.32 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 31 12.28 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 32 11.33 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 33 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 34 7.36 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 35 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 36 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 37 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 38 5.01 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 39 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 40 8.03 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 41 13.25 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 42 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 43 3.55 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 44 3.56 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 45 7.02 นาที  
ตะลุยโจทย์แยกบท PAT1 ข้อ 46 10.30 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 1 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 2 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 3 4.11 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 4 3.42 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 5 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 6 4.43 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 7 8.07 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 8 10.27 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 9 6.30 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 10 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 11 8.47 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 12 7.16 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ข้อ 13 10.44 นาที  
ตะลุยโจทย์ 9