เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 12 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 119 บทเรียน
วิดีโอความยาว 9 ชั่วโมง 45 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(20) คณิตศาสตร์ ม.6 พื้นฐาน เรื่อง สถิติและข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,500 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์สนี้พี่หนึ่งได้รวบ 2 บทมาไว้ในคอร์สนี้ คือบทที่ 1. สถิติและข้อมูล ซึ่งจะเป็นสถิติภาค บรรยาย และ บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เริ่มมีคำนวณล่ะ  ส่วนบทที่ 3. การสำรวจความคิดเห็นนั้นเนื้อหาน้อยมาก แนะนำให้น้องๆอ่านในหนังสือกระทรวงฯ  หรือ ชีทที่คุณครูที่โรงเรียนแจกให้จะเหมาะสมกว่า

หมายเหตุ
        ข้อสอบ O-NET สำหรับเรื่องสถิติ จะออกภายใต้ของเขตของ 3 บท ( บทที่ 3. การสำรวจ
ความคิดเห็น ก็ออกสอบ O-NET ด้วยนะครับ  :) ) นี้เท่านั้น ส่วนสถิติที่น้องๆจะต้อง เรียนอีกครั้งตอน ม.6 จะไปออกข้อสอบ PAT 1 นะครับ 

สถิติและข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 9.32 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 6.00 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 3 6.00 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 4 6.34 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 5 2.56 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 6 5.04 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 7 7.00 นาที  
สถิติและข้อมูล ตอนที่ 8 2.32 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 8.17 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 3.37 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 3 3.46 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 4 3.31 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 5 4.04 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 6 11.48 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 7 2.27 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 8 9.31 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 9 4.08 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 10 5.26 นาที  
การแจกแจงความถี่ข้อมูล ตอนที่ 11 5.08 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 1 FREE 2.59 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 2 FREE 2.20 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 3 4.03 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 4 8.04 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 5 8.14 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 6 3.35 นาที  
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ ตอนที่ 7 4.50 นาที  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 12.24 นาที  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 13.16 นาที  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ตอนที่ 3 5.18 นาที  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ตอนที่ 4 4.52 นาที  
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ตอนที่ 5 6.48 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 14.38 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 6.14 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 3 8.09 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 4 8.59 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 5 5.28 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 6 7.13 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 7 7.18 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 8 5.30 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 9 3.35 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 10 4.34 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 11 1.42 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 12 3.06 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 13 6.25 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 14 2.20 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 15 2.02 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 16 2.02 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 17 2.54 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 18 5.17 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 19 3.57 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 20 5.13 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 21 7.13 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 22 2.17 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 23 3.17 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 24 1.03 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 25 4.01 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 26 2.23 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 27 6.07 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 28 2.40 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 29 5.06 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 30 6.01 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 31 4.03 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 32 6.35 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 33 6.15 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 34 2.43 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 35 4.20 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 36 3.11 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 37 5.19 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 38 1.28 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 39 2.29 นาที  
การวัดค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 40 2.17 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 7.53 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 7.03 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 3 2.29 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 4 4.55 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 5 2.05 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 6 3.56 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 7 4.07 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 8 3.25 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 9 4.19 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 10 4.05 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 11 3.34 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 12 7.06 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 13 7.21 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 14 2.40 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 15 6.56 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 16 3.03 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 17 6.23 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 18 8.55 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 19 2.34 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 20 5.36 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 21 2.45 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 22 3.49 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 23 9.05 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 24 1.51 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 25 3.42 นาที  
การวัดการกระจายข้อมูล ตอนที่ 26 7.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 4 FREE 2.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 8 FREE 3.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 10 4.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 12 2.51 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 17 3.51 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 1 FREE 8.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 11 FREE 4.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 13 3.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 14 5.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 23 2.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 24 4.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 25 6.24 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 26 3.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 28 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 30 2.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 32 6.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 36 3.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 7 FREE 2.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 8 FREE 4.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 9 2.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 10 3.59 นาที  
ม.5 สถิติ (พื้นฐาน)
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ