เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 17 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 170 บทเรียน
วิดีโอความยาว 14 ชั่วโมง 23 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(21) คณิตศาสตร์ ม.6 เพิ่มเติม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

ปฐมบทแห่งสถิติ ม.6 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ! กล่าวคือสถิติ ม.6 จะมี 3 บท และนี้คือบทแรก ( ความรู จากสถิติ ม.5 สามารถนำมาใช้ได้ ) จะไม่เน้นภาคบรรยายมากมายเหมือนตอน ม.5 แล้ว เป็นบทที่สูตรเยอะมากๆ พยายามดูสูตรทั้งหมดจากสรุปสูตร ( mind mapping ) ที่พี่แจกให้ดาวน์โหลดฟรีประกอบด้วยจะดีมาก

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 ที่พี่หนึ่งเอามาใส่ให้ท้ายเล่มน้องๆอาจต้องเรียนให้ครบทั้ง 3 บท
( การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น , การแจกแจงปกติ และ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ) ถึงจะสามารถทำได้ทุกข้อ นะครับ  :)  

การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 5.26 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 6.43 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 3 6.00 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 4 8.30 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 5 6.34 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 6 2.56 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 7 5.04 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 8 7.00 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 9 7.19 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 10 3.37 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 11 3.46 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 12 3.31 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 13 4.04 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 14 14.38 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 15 6.14 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 16 8.09 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 17 8.59 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 18 5.28 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 19 7.13 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 20 7.18 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 21 5.30 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 22 3.35 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 23 4.34 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 24 1.42 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 25 3.06 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 26 6.25 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 27 2.20 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 28 2.02 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 29 2.02 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 30 2.54 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 31 5.17 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 32 3.57 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 33 5.13 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 34 7.13 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 35 2.17 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 36 3.17 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 37 1.03 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 38 4.01 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 39 2.23 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 40 6.07 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 41 2.40 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 42 5.06 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 43 6.01 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 44 4.03 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 45 6.35 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 46 6.15 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 47 2.43 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 48 4.20 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 49 3.11 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 50 5.19 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 51 1.28 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 52 2.29 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 53 2.17 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 54 5.40 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 55 7.00 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 56 5.42 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 57 3.37 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 58 5.07 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 59 5.01 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 60 7.28 นาที  
การวัดค่ากลางข้อมูล ตอนที่ 61 2.26 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 7.56 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 4.57 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 3 4.36 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 4 4.56 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 5 3.27 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 6 5.50 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 7 4.48 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 8 7.43 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 9 5.29 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 10 3.43 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 11 5.05 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 12 3.57 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 13 5.02 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 14 2.35 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 15 3.01 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 16 4.15 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 17 2.19 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 18 3.00 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 19 4.22 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 20 4.03 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 21 5.09 นาที  
การวัดตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 22 5.42 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 12.43 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 8.12 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 3 2.11 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 4 3.23 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 5 3.41 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 6-1 5.04 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 6-2 4.33 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 7-1 7.34 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 7-2 3.11 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 8-1 7.59 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 8-2 4.41 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 9 6.26 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 10 6.33 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 11 13.29 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 12 6.01 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 13 5.39 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 14 5.22 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 15 4.18 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 16 4.33 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 17 3.11 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 18 4.41 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 19 3.16 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 20 2.29 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 21 2.34 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 22 6.57 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 23 1.45 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 24 8.48 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 25 3.41 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 26 3.11 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 27 6.08 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 28 4.28 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 29 10.18 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 30 8.00 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 31 6.37 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 32 2.00 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 33 6.50 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 34 12.07 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 35 1.59 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 36 4.41 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 37 4.00 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 38 8.09 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 39 4.40 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 40 1.46 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 41 5.12 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 42 5.51 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 43 2.05 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 44 1.34 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 45 6.31 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 46 3.41 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 47 6.12 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 48 8.55 นาที  
การวัดค่าการกระจายข้อมูล ตอนที่ 49 2.34 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 17 4.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 18 8.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 19 FREE 3.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 20 FREE 6.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 21 5.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 22 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 23 4.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 2 FREE 3.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 3 FREE 2.42 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 4 4.29 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 5 5.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 10 2.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 11 3.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 12 8.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 13 6.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 16 8.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 17 4.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 18 7.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 20 11.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 21 8.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 22 6.31 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 23 7.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 24 2.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 25 2.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 26 5.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 17 FREE 1.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 18 FREE 7.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 20 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 21 4.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 22 4.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 23 6.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 24 2.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 25 2.58 นาที  
ม.6 การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ