เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 11 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 132 บทเรียน
วิดีโอความยาว 8 ชั่วโมง 58 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(24) คณิตศาสตร์ ม.6 พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,200 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

บทนี้ถ้าจะให้เรียกชื่อให้ถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงต้องเรียนว่า ลำดับและอนุกรม ( จำกัด ) เพราะเรื่องนี้น้องๆจะได้เรียนอีกทีตอน ม.6 ชื่อว่า ลำดับและอนุกรมอนันต์ ดังนั้นเช็คให้ดีว่าโรงเรียนสอนตามหลักสูตรกระทรวงหรือไม่ ( บางโรงเรียนพี่หนึ่งเคยเจอ สอนทะลุไป ม.6 เลยก็มี ) ถ้าตามหลักสูตรต้องไม่มี คำว่าลิมิต หรือคำว่า อินฟินิตี้ นะครับ  :)

หมายเหตุ
        ข้อสอบ O-NET ในส่วนเรื่องลำดับอนุกรมจะออกตามเนื้อหาของบทนี้เท่านั้น
ถ้าลำดับและอนุกรมอนันต์ ( ม.6 ) จะไปออกสอบ PAT 1 นะครับ

ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 1 FREE 8.03 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 2 FREE 5.55 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 3 5.36 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 4 5.02 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 5 5.04 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 6 6.04 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 7 3.40 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 8 4.04 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 9 4.55 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 1 FREE 2.24 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 2 FREE 2.52 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 3 3.16 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 4 2.38 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 5 4.23 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 6 2.00 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 7 7.34 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 8 2.03 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 9 2.58 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 10 2.32 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 11 5.15 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 12 2.06 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 13 9.21 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 14 2.39 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 15 9.16 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 16 2.29 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 17 5.03 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 18 2.46 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 19 5.12 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 20 5.29 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 1 FREE 2.59 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 2 FREE 2.50 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 3 2.30 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 4 5.13 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 5 3.16 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 6 4.08 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 7 2.54 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 8 3.15 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 9 3.32 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 10 4.18 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 11 7.45 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 12 2.57 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 13 7.52 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 14 3.27 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 15 4.32 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 16 3.46 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 1 FREE 5.38 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 2 FREE 2.47 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 3 2.00 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 4 3.05 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 5 3.58 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 6 2.59 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 7 3.03 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 8 2.26 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 9 5.40 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 10 4.01 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 11 2.16 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 12 2.28 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 13 4.53 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 14 2.44 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 15 4.06 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 16 5.04 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 17 3.31 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 18 3.31 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 19 3.08 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 20 5.21 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 21 2.31 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 22 1.59 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 1 FREE 4.33 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 2 FREE 4.32 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 3 2.45 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 4 3.47 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 5 3.22 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 6 2.00 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 7 4.28 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 8 5.22 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 9 2.09 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 10 1.14 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 1 FREE 2.52 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 2 FREE 1.04 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 3 4.09 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 4 2.37 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 5 9.54 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 6 4.12 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 7 2.55 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 8 4.18 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 9 2.59 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 10 3.55 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 1 FREE 6.16 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 2 FREE 2.26 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 3 1.49 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 4 5.50 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 5 3.40 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 6 5.14 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 7 4.17 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 8 4.47 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 9 2.20 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 10 3.01 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 11 6.24 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 12 2.47 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 13 1.50 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 5.07 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 4.12 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 3 1.49 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 4 3.06 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 5 1.45 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 6 1.27 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 7 2.35 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 8 3.51 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 9 3.28 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 10 2.00 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 11 2.58 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 12 3.00 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 13 2.20 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 14 1.52 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 15 5.52 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 16 5.33 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 3.56 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 22 4.04 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 24 3.22 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 25 3.23 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 33 4.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 19 FREE 4.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 20 FREE 5.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 21 7.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 22 3.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 23 7.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 24 7.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 25 3.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 30 7.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 31 8.01 นาที  
ม.5 ลำดับและอนุกรม
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ