เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 19 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 229 บทเรียน
วิดีโอความยาว 14 ชั่วโมง 48 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(25) คณิตศาสตร์ ม.6 เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

หลังจาก ม.5 ที่น้องๆได้เรียน ลำดับและอนุกรม ( จำกัด ) กันมาแล้ว บทนี้ก็จะต่อยอดออกไปอีก หน่อย แต่ถ้าใครบอกว่าลืมเนื้อหาที่เรียนตอน ม.5 ไปหมดแล้ว ( ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้น ) ไม่ต้องกังวล เพราะในคอร์สนี้พี่หนึ่งสอนให้ใหม่หมดเลย เรียกว่าไม่เคยเรียนลำดับอนุกรม ตอนม.5 มาก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 จะออกสอบตามเนื้อหาลำดับและอนุกรมอนันต์ ของ ม.6
แต่ข้อสอบ O-NET จะออกตามเนื้อหาของลำดับและอนุกรม ของ ม.5 นะครับ  :)

ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 1 FREE 8.03 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 2 FREE 3.40 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 3 5.36 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 4 5.02 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 5 5.04 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 6 6.04 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 7 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 8 4.04 นาที  
ลำดับและการหาพจน์ทั่วไป ตอนที่ 9 4.55 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 1 FREE 2.24 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 2 FREE 2.52 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 3 3.16 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 4 2.38 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 5 4.23 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 6 1.59 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 7 7.34 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 8 2.03 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 9 2.58 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 10 2.32 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 11 5.15 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 12 2.06 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 13 9.21 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 14 2.39 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 15 9.16 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 16 2.29 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 17 5.03 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 18 2.46 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 19 5.12 นาที  
ลำดับเลขคณิต ตอนที่ 20 5.29 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 1 FREE 2.59 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 2 FREE 2.50 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 3 2.30 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 4 5.13 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 5 3.16 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 6 4.08 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 7 2.54 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 8 3.15 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 9 3.32 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 10 4.18 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 11 7.45 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 12 2.57 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 13 7.52 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 14 3.27 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 15 4.32 นาที  
ลำดับเรขาคณิต และ ลำดับฮาร์โมนิก ตอนที่ 16 3.46 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 1 FREE 4.24 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 2 FREE 3.09 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 3 1.47 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 4 4.49 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 5 2.25 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 6 2.23 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 7 3.40 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 8 2.32 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 9 2.45 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 10 2.53 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 11 0.56 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 12 1.59 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 13 2.46 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 14 2.59 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 15 2.29 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 16 1.22 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 17 2.40 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 18 3.43 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 19 1.49 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 20 1.29 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 21 2.48 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 22 3.40 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 23 2.10 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 24 2.43 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 25 0.44 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 26 2.45 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 27 2.22 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 28 3.41 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 29 3.11 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 30 2.40 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 31 3.38 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 32 3.01 นาที  
ลิมิตของลำดับอนันต์ ตอนที่ 33 1.41 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 1 FREE 5.38 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 2 FREE 2.47 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 3 2.00 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 4 3.05 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 5 3.58 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 6 2.59 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 7 3.03 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 8 2.26 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 9 5.40 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 10 4.01 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 11 2.16 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 12 2.28 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 13 4.53 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 14 2.44 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 15 4.06 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 16 5.04 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 17 3.31 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 18 3.31 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 19 3.08 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 20 5.21 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 21 2.31 นาที  
สัญลักษณ์แทนการบวก,ซิกม่า ตอนที่ 22 1.59 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 1 FREE 4.33 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 2 FREE 4.32 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 3 2.45 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 4 3.47 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 5 3.22 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 6 2.00 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 7 4.28 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 8 5.22 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 9 2.09 นาที  
อนุกรมที่เกิดจาก take ซิกม่า ตอนที่ 10 1.14 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 1 FREE 2.52 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 2 FREE 1.04 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 3 4.09 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 4 2.37 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 5 9.54 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 6 4.11 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 7 2.55 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 8 4.18 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 9 2.59 นาที  
อนุกรมแยกเศษส่วนย่อย ตอนที่ 10 3.55 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 1 FREE 6.16 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 2 FREE 2.26 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 3 1.49 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 4 5.50 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 5 3.40 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 6 5.14 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 7 4.17 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 8 4.47 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 9 2.20 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 10 3.01 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 11 6.24 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 12 2.47 นาที  
อนุกรมเลขคณิต ตอนที่ 13 1.50 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 5.07 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 4.12 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 3 1.49 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 4 3.06 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 5 1.45 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 6 1.27 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 7 2.35 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 8 3.51 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 9 3.28 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 10 2.00 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 11 2.58 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 12 2.59 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 13 2.20 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 14 1.52 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 15 5.52 นาที  
อนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 16 5.33 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 1 FREE 6.24 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 2 FREE 2.35 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 3 3.36 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 4 2.15 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 5 4.30 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 6 1.36 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 7 7.01 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 8 3.05 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 9 2.39 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 10 3.16 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 11 4.26 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 12 6.29 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 13 3.07 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 14 3.27 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 15 3.16 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 16 3.04 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 17 2.21 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 18 3.05 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 19 1.48 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 20 3.02 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 21 4.07 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 22 4.00 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 23 6.24 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 24 2.22 นาที  
อนุกรมอนันต์ ตอนที่ 25 4.02 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 50 4.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 21 3.56 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 22 4.04 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 24 3.22 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 25 3.23 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 33 4.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 6 FREE 3.41 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 7 3.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 12 FREE 3.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 15 2.09 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 16 3.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 18 2.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 19 4.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 20 2.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 22 3.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 23 4.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 24 3.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 25 3.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 14 FREE 2.09 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 15 FREE 2.09 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 16 9.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 17 7.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 18 9.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 19 5.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 20 4.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 21 9.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 22 2.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 23 7.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 26 FREE 5.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 27 FREE 5.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 28 7.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 29 3.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 30 7.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 31 7.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 32 3.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 37 7.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 38 8.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 1 FREE 1.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 2 FREE 6.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 4 2.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 7 3.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 17 3.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 22 8.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 23 3.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 24 7.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 25 6.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 26 5.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 27 4.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 28 4.49 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 29 3.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 30 4.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 31 3.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 32 4.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 33 8.40 นาที  
ม.6 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ