เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 27 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 309 บทเรียน
วิดีโอความยาว 21 ชั่วโมง 15 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(26) คณิตศาสตร์ ม.6 เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัส

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,900 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

เป็นเนื้อหาที่น้องๆต้องตั้งใจเรียนให้มากๆ ด้วยเหตุผลหลายๆข้อ เช่น PAT1 ออกข้อสอบเยอะ มาก และ ไม่ยากด้วย , หลายๆคณะต้องเอาความรู้ในบทนี้ไปใช้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย , เป็นบทที่มักจะเอาความรู้เรื่องอื่นๆตั้งแต่ ม.4 , ม.5 มาปนด้วย เรียกว่าได้ทบทวนของเก่าอย่างเยอะเลย แค่เหตุผลเหล่านี้ก็คงจะเพียงพอที่จะให้น้องๆต้องตั้งใจเรียนให้มากๆหรือยังละครับ  :)

หมายเหตุ
        ข้อสอบ PAT 1 สำหรับบทนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับ ปนกับเรื่องอื่นเป็นเรื่องปกติ !

ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 6.07 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 3.47 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 5.59 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 6.53 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 2.58 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 7.15 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 3.24 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 4.21 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 9 2.55 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 10 7.52 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 11 4.27 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 12 10.14 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 13 7.55 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 14 5.47 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 15 3.35 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 16 1.59 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 17 4.11 นาที  
ลิมิตของฟังก์ชัน ตอนที่ 18 3.04 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 7.57 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 3.15 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 4.50 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 6.30 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 5.16 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 3.03 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 3.16 นาที  
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 5.33 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 7.13 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 5.12 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 7.27 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 2.50 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 4.25 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 2.51 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 2.04 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 3.40 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 1 FREE 6.47 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 2 FREE 2.52 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 3 4.42 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 4 5.15 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 5 4.50 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 6 2.24 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 7 3.31 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 8 3.48 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 9 3.11 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 10 2.43 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 11 6.14 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 12 2.18 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 13 2.43 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 14 3.24 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 15 2.45 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 16 3.28 นาที  
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ตอนที่ 17 4.17 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 1 FREE 8.48 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 2 FREE 5.31 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 3 3.02 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 4 2.35 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 5 2.04 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 6 1.56 นาที  
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ ตอนที่ 7 2.03 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 1 FREE 3.10 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 2 FREE 2.49 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 3 1.30 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 4 5.31 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 5 4.06 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 6 3.58 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 7 4.51 นาที  
อนุพันธ์อันดับสูง ตอนที่ 8 2.52 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 1 FREE 5.24 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 2 FREE 5.31 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 3 5.03 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 4 3.25 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 5 3.42 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 6 3.17 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 7 2.11 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 8 3.49 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 9 3.11 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 10 7.01 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 11 3.51 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 12 6.00 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 13 3.04 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 14 4.43 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 15 4.02 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 16 3.48 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 17 3.08 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 18 7.43 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 19 4.53 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 20 2.34 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 21 5.27 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 22 5.13 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 23 5.47 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 24 2.38 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 25 8.06 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 26 4.40 นาที  
ความชันเส้นโค้ง+ความเร็ว,ความเร่ง ตอนที่ 27 3.06 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 1 FREE 4.28 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 2 FREE 7.56 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 3 4.51 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 4 2.59 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 5 11.52 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 6 4.51 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 7 13.59 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 8 4.59 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 9 4.07 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 10 2.00 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 11 3.42 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 12 2.59 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 13 4.33 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 14 5.56 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 15 4.55 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 16 6.06 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 17 2.38 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 18 4.33 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 19 4.50 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 20 6.55 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 21 3.36 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 22 8.23 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 23 3.33 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 24 2.18 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 25 9.56 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 26 4.04 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 27 6.52 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 28 3.43 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 29 4.28 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 30 4.22 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 31 5.05 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 32 4.30 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 33 5.03 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 34 5.40 นาที  
การประยุกต์ของอนุพันธ์ ตอนที่ 35 6.08 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 1 FREE 2.28 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 2 FREE 3.22 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 3 2.31 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 4 2.06 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 5 1.12 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 6 5.59 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 7 4.27 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 8 1.06 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 9 1.40 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 10 1.18 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 11 1.29 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 12 2.07 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 13 3.26 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 14 3.12 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 15 1.27 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 16 4.15 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 17 2.44 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 18 3.00 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 19 2.05 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 20 1.44 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 21 5.40 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 22 2.06 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 23 3.02 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 24 3.41 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 25 1.47 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 26 2.53 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 27 1.31 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 28 1.41 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 29 2.15 นาที  
ปฎิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ตอนที่ 30 2.46 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 1 FREE 4.11 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 2 FREE 1.55 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 3 2.05 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 4 1.38 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 5 5.15 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 6 2.35 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 7 3.14 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 8 3.13 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 9 3.36 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 10 5.04 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 11 2.44 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 12 3.51 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 13 5.18 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 14 3.48 นาที  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินทิเกรต ตอนที่ 15 4.39 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 1 FREE 3.19 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 2 FREE 1.34 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 3 2.58 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 4 3.11 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 5 3.24 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 6 3.18 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 7 3.06 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 8 3.35 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 9 4.25 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 10 5.12 นาที  
ปริพันธ์จำกัดเขต ตอนที่ 11 4.31 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 1 FREE 8.43 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 2 FREE 3.04 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 3 3.40 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 4 4.34 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 5 3.34 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 6 3.52 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 7 3.28 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 8 2.56 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 9 5.45 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 10 1.56 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 11 4.10 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 12 4.47 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 13 5.11 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 14 4.25 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 15 4.57 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 16 5.03 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 17 6.01 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 18 6.48 นาที  
พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 19 1.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 8 FREE 4.04 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 9 FREE 3.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 10 5.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 12 4.21 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 14 2.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 15 3.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 17 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 19 ตอนที่ 1 5.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 19 ตอนที่ 2 2.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 21 3.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 22 5.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 23 3.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 24 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 25 4.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 26 3.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 27 6.18 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 8 2.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 14 FREE 2.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 17 FREE 3.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 19 3.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 21 5.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 22 3.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 23 4.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 24 5.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 25 6.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 26 3.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 6 FREE 3.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 7 FREE 4.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 12 4.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 3 FREE 1.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 14 FREE 3.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 15 4.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 18 1.47 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 21 1.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 23 4.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 25 2.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 26 3.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 32 6.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 33 5.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 40 4.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 41 2.47 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 42 4.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 43 1.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 44 3.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 45 2.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 46 4.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 47 2.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 48 5.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 49 1.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 50 2.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 5 FREE 2.31 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 6 FREE 3.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 15 2.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 21 6.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 22 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 25 6.10 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 29 5.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 30 3.10 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 39 7.25 นาที  
การบ้านชุดที่ 5 ข้อ 40 9.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 8 FREE 0.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 13 7.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 18 FREE 3.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 22 3.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 26 2.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 27 4.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 32 2.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 33 3.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 35 7.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 38 3.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 40 3.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 41 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 42 2.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 47 7.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 9 FREE 3.36 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 10 FREE 2.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 12 2.27 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 13 2.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 14 4.40 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 7 ข้อ 18 7.16 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 22 3.04 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 23 3.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 24 3.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 25 3.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 33 4.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 35 3.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 36 1.31 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 37 2.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 45 2.02 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 46 2.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 47 2.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 48 1.47 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 49 1.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 7 ข้อ 50 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 13 FREE 2.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 14 FREE 3.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 25 3.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 26 2.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 30 3.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 45 6.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 46 10.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 47 6.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 48 4.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 49 6.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 50 6.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 8 ข้อ 51 5.25 นาที  
ม.6 แคลคูลัสเบื้องต้น
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • ก่อนเรียนสอบตก พอเรียนปุ๊บได้เต็มสอบย่อยเลยค่ะ
    สุภาวิตา เจียอาภา