เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 9 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 94 บทเรียน
วิดีโอความยาว 7 ชั่วโมง 10 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(3) คณิตศาสตร์ ม.4 พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,200 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์สนี้บางคนอาจเรียกว่าจำนวนจริงภาคบรรยายก็ได้ เพราะต้นๆบทนี้เกือบหลับก็ว่าได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคำนวณนะ ตั้งใจเรียนให้ดีเพราะจะมีบทต่อเนื่องก็คือ “ระบบจำนวนจริง” ในเลขเพิ่มเติม

หมายเหตุ
        น้องสายศิลป์-ภาษา จะเรียนแค่นี้นะ ( ศิลป์คำนวณ และ วิทย์ ต้องเรียน “ระบบจำนวน
จริง” ต่อด้วย ) และข้อสอบ O-NET ก็จะออกสอบแค่เนื้อหาภายในบทนี้เท่านั้นจ้า  :)

แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 1 FREE 4.17 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 2 FREE 6.05 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 3 4.41 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 4 4.01 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 5 4.04 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 6 2.05 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 7 3.07 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 8 3.16 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 9 4.23 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 10 9.50 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 11 9.21 นาที  
แผนผังระบบจำนวนที่ควรทราบ ตอนที่ 12 2.51 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 4.55 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 2 FREE 2.56 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 3 2.36 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 4 5.41 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 5 4.22 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 6 3.32 นาที  
สมบัติของจำนวนจริง ตอนที่ 7 5.26 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 1 FREE 2.33 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 2 FREE 2.53 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 3 7.03 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 4 5.12 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 5 3.11 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 6 3.31 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 7 2.06 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 8 4.31 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 9 5.34 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 10 7.18 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 11 4.17 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 12 2.22 นาที  
การดำเนินการ (Operation) ตอนที่ 13 3.15 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 1 FREE 4.56 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 2 FREE 8.57 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 3 5.38 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 4 6.02 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 5 5.53 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 6 5.23 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 7 4.39 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 8 6.04 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 9 6.03 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 10 4.12 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 11 3.21 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 12 2.55 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 13 4.46 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 14 9.15 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 15 4.23 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 16 2.16 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 17 3.00 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 18 3.19 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 19 4.57 นาที  
การนำสมบัติจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง ตอนที่ 20 2.50 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 1 FREE 3.11 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 2 FREE 4.41 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 3 2.21 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 4 7.02 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 5 4.41 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 6 5.22 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 7 5.50 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 8 5.08 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 9 2.28 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 10 3.51 นาที  
ช่วง (Interval) ตอนที่ 11 15.01 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 1 FREE 3.35 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 2 FREE 2.42 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 3 5.42 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 4 3.23 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 5 2.36 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 6 5.33 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 7 2.40 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 8 3.11 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 9 1.53 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 10 5.33 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 11 2.01 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 12 5.49 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 13 2.11 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 14 3.04 นาที  
การไม่เท่ากันและการแก้อสมการ ตอนที่ 15 2.19 นาที  
โจทย์ปัญหาอสมการ ตอนที่ 1 FREE 3.55 นาที  
โจทย์ปัญหาอสมการ ตอนที่ 2 FREE 2.43 นาที  
โจทย์ปัญหาอสมการ ตอนที่ 3 3.23 นาที  
โจทย์ปัญหาอสมการ ตอนที่ 4 5.37 นาที  
โจทย์ปัญหาอสมการ ตอนที่ 5 3.04 นาที  
โจทย์ปัญหาอสมการ ตอนที่ 6 5.09 นาที  
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง ตอนที่ 1 FREE 7.46 นาที  
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง ตอนที่ 2 FREE 9.41 นาที  
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง ตอนที่ 3 6.47 นาที  
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง ตอนที่ 4 5.49 นาที  
การแก้สมการ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 FREE 6.47 นาที  
การแก้สมการ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 FREE 5.24 นาที  
การแก้สมการ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 5.12 นาที  
การแก้สมการ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 4.38 นาที  
การแก้สมการ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 5 4.13 นาที  
การแก้สมการ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 6 4.31 นาที  
สรุปสูตรคณิตศาสตร์
ม.4 จำนวนจริง

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ