เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 10 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 124 บทเรียน
วิดีโอความยาว 8 ชั่วโมง 37 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(4) คณิตศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติม เรื่อง ตรรกศาสตร์

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,200 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

เนื้อหาบทนี้จะเป็นคณิตศาสตร์สาขาใหม่เลยก็ว่าได้ เรียกว่าเป็นบทที่ไม่เคยเจอมาก่อนใน ม.ต้น แต่ก็ยังคงมีการใช้ความรู้ ม.ต้น หรือ ม.4 ในบทก่อนหน้านี้มาช่วย เช่น เรื่อง เซต , จำนวนจริง

หมายเหตุ
  ข้อสอบ PAT 1 ด้านหลังหนังสือ น้องม.4 จะทำได้เพียงบางข้อเท่านั้น เพราะหลายๆข้อ
จะมีเนื้อหา ม.5 และ ม.6 เข้ามาผสม ( พี่หนึ่งอยากให้ดูเป็นแนวทางว่าหัวข้อนี้จะไปออก สอบ PAT 1 ในลักษณะไหน ) 

การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 1 FREE 3.01 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 2 FREE 14.50 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 3 4.58 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 4 9.23 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 5 4.49 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 6 1.37 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 7 4.22 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 8 3.24 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 9 4.29 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 10 2.29 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 11 1.15 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 12 3.50 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 13 2.22 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 14 1.31 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 15 11.19 นาที  
การหาค่าความจริงของประพจน์ ตอนที่ 16 5.38 นาที  
สมมูล ตอนที่ 1 FREE 7.45 นาที  
สมมูล ตอนที่ 2 FREE 10.27 นาที  
สมมูล ตอนที่ 3 3.13 นาที  
สมมูล ตอนที่ 4 8.08 นาที  
สมมูล ตอนที่ 5 2.32 นาที  
สมมูล ตอนที่ 6 3.06 นาที  
สมมูล ตอนที่ 7 3.58 นาที  
สมมูล ตอนที่ 8 3.38 นาที  
สมมูล ตอนที่ 9 3.32 นาที  
สมมูล ตอนที่ 10 1.23 นาที  
สมมูล ตอนที่ 11 2.45 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 1 FREE 2.57 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 2 FREE 5.54 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 3 2.50 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 4 3.57 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 5 4.30 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 6 3.23 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 7 4.28 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 8 6.12 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 9 2.26 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 10 4.13 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 11 5.15 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 12 6.08 นาที  
สัจจนิรันดร์ ตอนที่ 13 4.19 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 1 FREE 4.29 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 2 FREE 2.48 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 3 3.34 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 4 3.21 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 5 1.36 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 6 1.09 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 7 3.24 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 8 6.15 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 9 3.56 นาที  
การอ้างเหตุผล ตอนที่ 10 0.45 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 FREE 7.13 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 FREE 5.03 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 2.25 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 5.50 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 5 4.03 นาที  
ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 6 1.33 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณตัวเดียว ตอนที่ 1 FREE 10.57 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณตัวเดียว ตอนที่ 2 FREE 5.36 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณตัวเดียว ตอนที่ 3 3.50 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณตัวเดียว ตอนที่ 4 7.00 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณตัวเดียว ตอนที่ 5 4.13 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 1 FREE 4.47 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 2 FREE 1.54 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 3 5.38 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 4 3.42 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 5 5.28 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 6 4.15 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 7 2.25 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 8 4.09 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 9 8.28 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 10 7.13 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 11 2.24 นาที  
การหาค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณสองตัว ตอนที่ 12 7.48 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 1 FREE 4.10 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 2 FREE 2.32 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 3 3.37 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 4 3.40 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 5 1.44 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 6 2.11 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 7 1.23 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 8 6.18 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 9 4.01 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 10 2.32 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 11 1.35 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 12 2.04 นาที  
นิเสธและสมมูลของประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณ ตอนที่ 13 3.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 28 FREE 1.22 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 29 FREE 2.37 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 30 2.28 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 31 2.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 32 2.32 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 33 1.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 34 2.22 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 35 5.00 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 36 2.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 1 ข้อ 37 3.34 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 11 19.02 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 15 4.38 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 24 FREE 1.14 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 25 FREE 1.09 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 26 1.26 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 2 ข้อ 27 2.59 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 6 8.25 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 3 ข้อ 12 FREE 5.26 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 13 FREE 3.47 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 14 FREE 2.50 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 15 3.46 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 16 4.17 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 17 3.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 4 ข้อ 18 2.53 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 21 FREE 5.03 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 22 FREE 7.07 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 5 ข้อ 23 4.23 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 16 FREE 2.49 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 17 FREE 2.01 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 18 1.45 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 19 2.10 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 20 1.44 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 21 3.20 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 22 6.23 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 23 3.39 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 24 6.15 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 25 3.06 นาที  
การบ้าน ชุดที่ 6 ข้อ 26 3.12 นาที  
สรุปสูตรคณิตศาสตร์
ม.4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
4.5/5.0
  • สอนเข้าใจง่ายดีครับ เป็นการกระตุ้นความรู้เดิม
    นายสุทธิภัทร ปัญญาวงศ์