เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 34 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 173 บทเรียน
วิดีโอความยาว 26 ชั่วโมง 7 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(4) คอร์สตะลุยโจทย์ SAT (Mathematics Section)

คอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ SAT เสมือนจริง ที่สามารถรู้คะแนนตัวเองทันทีเมื่อเรียนจบ !!!

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

** ราคาโปรโมชั่นไม่มีการจัดส่งหนังสือเรียนให้ที่บ้าน แต่น้องๆสามารถโหลดไฟล์หนังสือเรียนในเว็บได้เลยครับผม **
หากน้องๆ คนใดสนใจต้องการหนังสือเรียนสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ 084-111-6161 ในราคาเล่มละ 300 บาท ( รวมค่าส่ง EMS แล้ว ) นะครับ

รายละเอียดคอร์ส
คอร์สนี้จะเป็นการตะลุยโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง เหมือนกับที่น้องๆจะต้องเจอในสนามสอบ (น้องๆส่วนใหญ่จะได้เจอ ข้อสอบที่เป็นส่วนของวิชาคณิตศาสตร์คนละ 3 section) โดยวิธีการเรียนคอร์สนี้ให้ได้ผลดีที่สุดคือ น้องๆควรลองทำเองก่อนโดย download เอกสาร แล้วจับเวลาจริงจัง  ซึ่งหลังจากน้องๆทำเสร็จแล้วสามารถตรวจคำตอบแล้วจึงเอาคะแนนที่ได้ไปเทียบกับตารางอ้างอิง (จะอยู่ด้านหลังของเอกสารประกอบการเรียนทุกชุด) ซึ่งจะทำให้ได้รู้คะแนนจริงที่ตัวเองทำได้ จากคะแนนเต็ม 800 ทันทีหลังจากนั้นค่อยมาดูเฉลยแบบละเอียด โดยในเฉลยพี่หนึ่งจะพยายามสอนเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นสอดแทรกเข้าไปด้วยเสมอๆ :D

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่มีพื้นฐาน “คณิตศาสตร์ ม.ต้น ( หลักสูตรนักเรียนไทย ) ” มาก่อน ย้ำว่าไม่จเป็นต้องรู้เนื้อหา ม.ปลายมาเลยก็ได้ ( เนื้อหา ม.ปลายมีน้อยมากๆ เรียนรู้จากข้อสอบได้เลย ) น้องๆไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ เรียกว่าอ่อนอังกฤษก็ยังเรียนคอร์สนี้ได้ ขอแค่ตั้งใจจริงก็พอ 

• หมายเหตุ
(1) เนื่องจากข้อสอบเป็นแบบจับเวลา ( Speed Test ) หากน้องไม่เคยฝึกมาก่อน หรือเคยชินแต่การทำข้อสอบโดยใช้แต่ตรรกะแบบนักเรียนหลักสูตรไทย ( เน้นต้องมีสูตรเฉพาะ แทนค่าตามสูตร ทุกสิ่งอย่างต้องมีรูปแบบ หรือ แบบแผนที่ตายตัว ) อาจจะทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน !!!

(2) น้องๆควรต้องเข้าใจ “ขอบเขต” ของการออกสอบก่อนนะครับว่าหัวข้อไหนอยู่ในหลักสูตรที่จะออกสอบได้ หัวข้อไหนเกินหลักสูตรจะได้ไม่ต้องเตรียมตัวมากเกินไป  โดยรายละเอียดทั้งหมดพี่หนึ่งได้ สรุปมาให้ดังนี้

Ep1. Number Operations
Arithmetic word problems, Properties of integers, Number lines, Squares and square roots, Fractions and rational numbers, Elementary number theory, Ratios, proportion and percent, Sequences, Sets (union, intersection, elements), Counting problems, and Logical reasoning.
The SAT doesn’t include Tedious or long computations,Matrix operations.

Ep2. Algebra Functions
Operations on algebraic expressions, Factoring, Exponents, Evaluating expressions with exponents and Roots, Solving equations, Absolute value, Direct translation into mathematical expressions, Inequalities Systems of linear equations and inequalities, Solving quadratic equations by factoring, Rational equations and Inequalities, Direct and inverse variation, Word problems, and Functions. The SAT doesn’t include Complex numbers, Logarithms, Trigonometry.

Ep3. Geometry Measurement
Geometric notation, Point and lines, Anagles in the plane, Triangles, Quadrilaterals, Areas and perimeters, Other polygons, Circles, Solid geometry, Geometric perception, Coordinate geometry, and Transformations.
The SAT doesn’t include Formal geometric proofs, Trigonometry, Radian measure.

Ep4. Data analysis, Statistics and probability
Data interpretation, Statistics, Elementary probability, and Grometric probability. The SAT doesn’t include Computation of standard deviation.

Section 2 ตอนที่ 1 FREE 5.18 นาที  
Section 2 ตอนที่ 2 15.01 นาที  
Section 2 ตอนที่ 3 15.04 นาที  
Section 2 ตอนที่ 4 17.47 นาที  
Section 5 ตอนที่ 1 2.07 นาที  
Section 5 ตอนที่ 2 15.35 นาที  
Section 5 ตอนที่ 3 23.14 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 4.08 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 13.10 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 10.46 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 13.49 นาที  
Section 2 ตอนที่ 1 FREE 3.42 นาที  
Section 2 ตอนที่ 2 17.22 นาที  
Section 2 ตอนที่ 3 10.41 นาที  
Section 2 ตอนที่ 4 10.25 นาที  
Section 5 ตอนที่ 1 2.07 นาที  
Section 5 ตอนที่ 2 19.36 นาที  
Section 5 ตอนที่ 3 17.10 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 5.19 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 11.01 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 20.30 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 4.32 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 13.39 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 15.21 นาที  
Section 3 ตอนที่ 4 9.52 นาที  
Section 4 ตอนที่ 1 3.07 นาที  
Section 4 ตอนที่ 2 13.09 นาที  
Section 4 ตอนที่ 3 25.22 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 3.03 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 12.39 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 21.40 นาที  
Section 2 ตอนที่ 1 FREE 2.39 นาที  
Section 2 ตอนที่ 2 9.10 นาที  
Section 2 ตอนที่ 3 18.03 นาที  
Section 2 ตอนที่ 4 10.01 นาที  
Section 2 ตอนที่ 5 3.57 นาที  
Section 5 ตอนที่ 1 2.06 นาที  
Section 5 ตอนที่ 2 19.27 นาที  
Section 5 ตอนที่ 3 2.25 นาที  
Section 5 ตอนที่ 4 14.50 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 4.49 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 14.38 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 15.12 นาที  
Section 2 ตอนที่ 1 FREE 2.02 นาที  
Section 2 ตอนที่ 2 10.35 นาที  
Section 2 ตอนที่ 3 11.06 นาที  
Section 2 ตอนที่ 4 8.36 นาที  
Section 2 ตอนที่ 5 11.28 นาที  
Section 5 ตอนที่ 1 2.30 นาที  
Section 5 ตอนที่ 2 17.16 นาที  
Section 5 ตอนที่ 3 20.14 นาที  
Section 5 ตอนที่ 4 4.12 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 3.03 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 9.34 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 11.29 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 10.15 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 8.02 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 26.27 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 10.37 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 14.42 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 6.28 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 4.17 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 23.27 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 11.25 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 12.38 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 8.12 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 7.17 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 29.36 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 9.08 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 8.31 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 3.49 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 14.29 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 8.13 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 3.50 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 15.38 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 8.47 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 21.16 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 15.22 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 15.58 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 4.15 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 16.59 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 10.39 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 22.46 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 11.58 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 6.17 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 8.30 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 13.19 นาที  
Section 3 ตอนที่ 4 15.28 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 10.15 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 9.30 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 3.51 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 9.23 นาที  
Section 7 ตอนที่ 5 9.04 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 8.42 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 6.50 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 7.54 นาที  
Section 9 ตอนที่ 4 8.07 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 8.20 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 8.18 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 7.17 นาที  
Section 3 ตอนที่ 4 6.56 นาที  
Section 3 ตอนที่ 5 8.47 นาที  
Section 3 ตอนที่ 6 8.04 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 6.08 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 5.54 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 3.48 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 6.11 นาที  
Section 7 ตอนที่ 5 5.41 นาที  
Section 7 ตอนที่ 6 7.48 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 7.11 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 9.25 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 14.50 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 4.01 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 4.35 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 2.13 นาที  
Section 3 ตอนที่ 4 1.47 นาที  
Section 3 ตอนที่ 5 16.39 นาที  
Section 3 ตอนที่ 6 10.38 นาที  
Section 3 ตอนที่ 7 1.29 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 6.04 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 4.13 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 4.40 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 7.03 นาที  
Section 7 ตอนที่ 5 8.52 นาที  
Section 7 ตอนที่ 6 7.53 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 12.52 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 6.17 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 10.34 นาที  
Section 9 ตอนที่ 4 9.27 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 6.44 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 9.02 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 5.14 นาที  
Section 3 ตอนที่ 4 6.52 นาที  
Section 3 ตอนที่ 5 5.16 นาที  
Section 3 ตอนที่ 6 3.20 นาที  
Section 3 ตอนที่ 7 3.36 นาที  
Section 3 ตอนที่ 8 9.45 นาที  
Section 7 ตอนที่ 1 7.24 นาที  
Section 7 ตอนที่ 2 4.08 นาที  
Section 7 ตอนที่ 3 7.04 นาที  
Section 7 ตอนที่ 4 2.06 นาที  
Section 7 ตอนที่ 5 7.48 นาที  
Section 7 ตอนที่ 6 8.23 นาที  
Section 7 ตอนที่ 7 4.29 นาที  
Section 7 ตอนที่ 8 4.15 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 8.26 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 2.57 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 7.29 นาที  
Section 9 ตอนที่ 4 8.01 นาที  
Section 9 ตอนที่ 5 6.48 นาที  
Section 9 ตอนที่ 6 6.47 นาที  
Section 3 ตอนที่ 1 FREE 2.51 นาที  
Section 3 ตอนที่ 2 3.57 นาที  
Section 3 ตอนที่ 3 8.27 นาที  
Section 3 ตอนที่ 4 2.31 นาที  
Section 3 ตอนที่ 5 7.02 นาที  
Section 3 ตอนที่ 6 4.52 นาที  
Section 3 ตอนที่ 7 6.24 นาที  
Section 4 ตอนที่ 1 2.15 นาที  
Section 4 ตอนที่ 2 3.29 นาที  
Section 4 ตอนที่ 3 3.33 นาที  
Section 4 ตอนที่ 4 5.22 นาที  
Section 4 ตอนที่ 5 4.27 นาที  
Section 4 ตอนที่ 6 5.10 นาที  
Section 4 ตอนที่ 7 5.00 นาที  
Section 4 ตอนที่ 8 5.04 นาที  
Section 4 ตอนที่ 9 7.37 นาที  
Section 9 ตอนที่ 1 1.22 นาที  
Section 9 ตอนที่ 2 6.56 นาที  
Section 9 ตอนที่ 3 7.34 นาที  
Section 9 ตอนที่ 4 5.32 นาที  
Section 9 ตอนที่ 5 4.58 นาที  
Section 9 ตอนที่ 6 5.27 นาที  
SAT Math Vol.1
SAT Math Vol.2
SAT Math Vol.3
SAT Math Vol.4
SAT Math Vol.5
SAT Math Vol.6
SAT Math Vol.7
SAT Math Vol.8
SAT Math Vol.9
SAT Math Vol.10
SAT Math Vol.11
SAT Math Vol.12
SAT Math Vol.13

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ