เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 9 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 99 บทเรียน
วิดีโอความยาว 7 ชั่วโมง 45 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(5) คณิตศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติม เรื่อง ระบบจำนวนจริง

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,200 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

ภาคต่อจาก เรื่อง “ จำนวนจริง ” ในเลขพื้นฐาน ซึ่งในบทนี้น้องๆจะได้คำนวณกันอย่างเต็มที่ และที่อยากให้ตระหนักไว้ให้มากๆคือ บทนี้จะเป็นบทชี้เป็นชี้ตาย เลขม.ปลายเลยก็ว่าได้ เพราะต่อจากนี้ในเกือบทุกๆบทที่น้องๆจะเรียนต่อไป จำเป็นต้องใช้ความรู้จากบทนี้เกือบทุกบทเลยก็ว่าได้

หมายเหตุ
  นอกจากข้อสอบ PAT 1 ที่พี่หนึ่งฝากให้ท้ายเล่มแล้ว อยากให้น้องๆตั้งใจทำการบ้านให้
มากๆ โดยเฉพาะข้ออาถรรพ์ที่มี 94 ข้อย่อย ( อยู่ในการบ้านชุดหลังๆ ) โจทย์ข้อนี้มี ตำนานมาแล้วหลายรุ่นว่า.... ถ้ามันผู้ใดทำมันจนครบทุกข้อ แล้วไซร้มันผู้นั้นจะสอบเข้า มหาวิทยาลัยได้ในคณะที่ตัวเองตัวการสำเร็จทุกคนไป หุ หุ หุ หุ . . .. . ( เสียงเอ๊กซ์โข่ ดัง กังวาน ต่อเนื่องไป )  :) 

ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 1 FREE 8.01 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 2 FREE 3.40 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 3 2.54 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 4 5.34 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 5 3.10 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 6 9.30 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 7 4.31 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 8 5.26 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 9 1.10 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 10 3.50 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 11 5.01 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 12 7.02 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 13 4.07 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 14 3.55 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 15 7.15 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 16 3.48 นาที  
ทฤษฎีบทเศษเหลือ,ทฤษฎีบทตัวประกอบ ตอนที่ 17 3.55 นาที  
สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 1 FREE 4.18 นาที  
สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 2 FREE 2.40 นาที  
สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 3 5.18 นาที  
สมบัติการไม่เท่ากัน ตอนที่ 4 5.36 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 1 FREE 5.59 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 2 FREE 3.55 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 3 8.01 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 4 3.09 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 5 3.00 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 6 2.33 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 7 3.25 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 8 3.09 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 9 3.16 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 10 2.43 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 11 4.20 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 12 2.50 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 13 5.49 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 14 4.33 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 15 4.53 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 16 3.07 นาที  
ช่วงและการแก้อสมการ ตอนที่ 17 3.17 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 FREE 5.43 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 FREE 3.28 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 3.25 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 4 2.01 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 5 1.10 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 6 6.10 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 7 3.39 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 8 8.44 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 9 3.58 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 10 5.05 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 11 5.37 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 12 10.11 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 13 6.34 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 14 3.29 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 15 3.59 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 16 3.11 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 17 3.22 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 18 3.21 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 19 2.36 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 20 2.54 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 21 7.34 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 22 3.13 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 23 5.30 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 24 4.26 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 25 4.52 นาที  
การแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ ตอนที่ 26 4.58 นาที  
การแก้อสมการรูท ตอนที่ 1 FREE 11.01 นาที  
การแก้อสมการรูท ตอนที่ 2 FREE 2.42 นาที  
การแก้อสมการรูท ตอนที่ 3 11.48 นาที  
สัจพจน์ความบริบูรณ์ ตอนที่ 1 FREE 3.36 นาที  
สัจพจน์ความบริบูรณ์ ตอนที่ 2 FREE 4.40 นาที  
สัจพจน์ความบริบูรณ์ ตอนที่ 3 6.27 นาที  
สัจพจน์ความบริบูรณ์ ตอนที่ 4 4.37 นาที  
สัจพจน์ความบริบูรณ์ ตอนที่ 5 2.43 นาที  
สัจพจน์ความบริบูรณ์ ตอนที่ 6 6.33 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 18 6.16 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 20 10.46 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 21 2.39 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 24 3.20 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 27 1.24 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 28 6.14 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 29 FREE 9.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 10 FREE 3.04 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 12 FREE 4.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 13 4.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 17 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 1 ข้อ 18 5.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 30 FREE 3.01 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 32 3.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 33 5.46 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 34 4.58 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 35 4.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 36 3.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 37 FREE 4.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 38 3.24 นาที  
สรุปสูตรคณิตศาสตร์
ม.4 ระบบจำนวนจริง

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ