เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 27 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 214 บทเรียน
วิดีโอความยาว 20 ชั่วโมง 37 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพร ไข่มุก (ครูพี่มุก)
Nisit Tutor

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master degree of Media Anthropology, SOAS,University of London, UK และขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขา Social Anthropology, Durham University, UK Ph.D. มุ่งเน้นการสอนให้น้องๆเกิดความเข้าใจ ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ผ่านภาษา และนำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

(5) คอร์สตะลุยโจทย์ GAT ภาษาอังกฤษ

รวบรวมแนวข้อสอบเก่า และเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ หลากหลายรูปแบบให้ได้คะแนนดีในระยะเวลาจำกัด

โดย ณัฐพร ไข่มุก (ครูพี่มุก)
ราคา 2,900 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

** ราคาโปรโมชั่นไม่มีการจัดส่งหนังสือเรียนให้ที่บ้าน แต่น้องๆสามารถโหลดไฟล์หนังสือเรียนในเว็บได้เลยครับผม **
หากน้องๆ คนใดสนใจต้องการหนังสือเรียนสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ 084-111-6161 ในราคาเล่มละ 300 บาท ( รวมค่าส่ง EMS แล้ว ) นะครับ

คอร์สตะลุยโจทย์นี้รวบรวมรายละเอียดการทำข้อสอบ GAT อย่างเป็นขั้นตอน โดยอธิบายเนื้อหาและเทคนิคต่างๆอย่างละเอียด เนื้อหาตรงกับรูปแบบข้อสอบ GAT จริงในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

1. Dialogue situation ข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ แต่ละชุดข้อสอบประกอบด้วย บทสนทนาขนาดสั้น และ ยาว รวมทั้งสำนวนและวลีต่างๆที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน
 

2. Vocabulary คำศัพท์ประมาณ 12 ข้อ ประกอบด้วย การเลือกคำศัพท์ที่มีความหมายไม่เข้าพวก (odd one out), เติมคำให้ถูกต้อง (Meaning in context), เลือกคำที่มีความหมายตรงกับโจทย์ (Meaning recognition) พี่มุกจะเน้นการสอนเทคนิคในการจำคำศัพท์ที่ตรงกับข้อสอบและเทคนิคการจับผิดต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบคำตอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบแก่น้องๆมากยิ่งขึ้น
 

3. Reading ข้อสอบการอ่าน ประกอบด้วยเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ จำนวน3เรื่อง ความยาวเรื่องละประมาณ 1 หน้ากระดาษ และ การ์ตูน ป้ายประกาศต่างๆ พี่มุกจะเน้นการสอนโดยเพิ่มความสามารถให้น้องๆฝึกฝนอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ และ ฝึกการคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจจากการอ่านได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
 

4.Structure and Writing ข้อสอบชุดนี้เน้นทักษะผู้เรียนทางด้านไวยากรณ์ ข้อสอบประกอบด้วย การหาคำผิดในประโยค ( Error Identification ) , การเติมคำหรือข้อความให้สมบูรณ์ และการเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง ข้อสอบในส่วนนี้ต้องใช้ความรู้ทางด้านทักษะไวยากรณ์มากเป็นพิเศษ ดังนั้นพี่มุกจะเน้นการสอนไวยากรณ์ในเรื่องที่ข้อสอบออกบ่อยๆ และฝึกฝนให้น้องๆเชื่อมโยงความรู้ด้านไวยากรณ์ เพื่อใช้ในการเขียนอย่างถูกต้อง มีการเพิ่มเติมเทคนิคการจับผิดไวยากรณ์ที่ข้อสอบออกบ่อย คำสังเกตต่างๆที่น้องจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในสนามสอบ
 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร  
เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการความมั่นใจในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะน้องๆที่ต้องการเพิ่มทักษะการทำข้อสอบให้ถูกต้องและรวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้น และน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

กลยุทธ์ตะลุยโจทย์ Dialogue Situation FREE 3.12 นาที  
กลยุทธ์ตะลุยโจทย์ Sentence Completion FREE 5.49 นาที  
กลยุทธ์ตะลุยโจทย์ Meaning Recognition 6.13 นาที  
กลยุทธ์ตะลุยโจทย์ Eror Identification 3.55 นาที  
กลยุทธ์ตะลุยโจทย์ Cloze Test 4.53 นาที  
กลยุทธ์ตะลุยโจทย์ Reading Comprehension 7.24 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 1 FREE 11.16 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 2 11.27 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 3 8.40 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 4 8.11 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 5 6.56 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 6 9.07 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 7 7.55 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 8 6.38 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 9 5.12 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 10 6.34 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 11 3.09 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 12 17.05 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 13 24.20 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 14 20.29 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 15 2.50 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 16 6.07 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 17 4.41 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 18 4.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 19 5.37 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 20 7.20 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 21 4.24 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 22 2.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 23 5.21 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 5 ตอนที่ 24 5.44 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 1 FREE 10.55 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 2 7.46 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 3 5.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 4 6.11 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 5 7.38 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 6 2.38 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 7 6.52 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 8 4.40 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 9 2.27 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 10 3.29 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 11 4.16 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 12 5.06 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 13 5.18 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 14 10.48 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 15 3.54 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 16 5.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 17 2.05 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 18 5.17 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 19 8.31 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 20 6.56 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 21 3.22 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 22 7.34 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 23 5.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 24 10.38 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 25 7.11 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 26 9.23 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 27 10.23 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 28 3.51 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 29 5.58 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 30 10.56 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 31 7.26 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 32 4.41 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 33 3.21 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 34 3.07 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 35 2.30 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 36 3.50 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 6 ตอนที่ 37 7.24 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 1 FREE 9.45 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 2 6.29 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 3 7.06 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 4 3.57 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 5 7.00 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 6 6.10 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 7 2.25 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 8 4.53 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 9 6.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 10 7.49 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 11 8.00 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 12 4.15 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 13 9.42 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 14 2.21 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 15 6.01 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 16 4.40 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 17 9.15 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 18 6.09 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 19 7.19 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 20 3.55 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 21 5.08 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 22 6.03 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 23 2.12 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 24 2.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 25 8.27 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 26 3.45 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 27 5.39 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 28 3.35 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 29 2.49 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 30 3.36 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 31 2.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 32 1.56 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 33 2.36 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 34 2.22 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 7 ตอนที่ 35 8.41 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 1 FREE 0.46 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 2 7.41 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 3 5.39 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 4 4.33 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 5 7.07 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 6 6.23 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 7 5.31 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 8 5.31 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 9 4.35 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 10 7.41 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 11 9.52 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 12 7.19 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 13 3.07 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 14 3.17 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 15 2.55 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 16 3.11 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 17 3.17 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 18 8.15 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 19 5.51 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 20 3.04 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 21 8.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 22 5.56 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 23 8.31 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 24 5.28 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 25 4.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 26 9.23 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 27 6.39 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 28 5.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 29 3.01 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 30 2.27 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 31 3.34 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 32 7.21 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 33 7.19 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 34 2.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 14 ตอนที่ 35 7.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 1 FREE 5.06 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 2 7.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 3 0.53 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 4 6.39 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 5 4.43 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 6 5.30 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 7 5.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 8 3.26 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 9 9.58 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 10 6.17 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 11 14.26 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 12 7.47 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 13 10.26 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 14 6.09 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 15 4.29 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 16 6.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 17 6.35 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 18 2.20 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 19 6.54 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 20 7.41 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 21 2.20 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 22 7.15 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 23 7.51 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 24 2.17 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 25 2.31 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 26 4.46 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 27 4.15 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 28 2.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 29 1.24 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 30 4.33 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 31 4.04 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 32 3.15 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 33 3.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 34 3.09 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 35 13.26 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 36 6.05 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 15 ตอนที่ 37 11.48 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 1 FREE 6.24 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 2 9.03 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 3 3.34 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 4 3.01 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 5 4.59 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 6 5.01 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 7 2.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 8 6.14 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 9 4.17 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 10 3.55 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 11 3.42 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 12 3.32 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 13 4.21 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 14 3.33 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 15 2.55 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 16 4.11 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 17 4.12 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 18 4.38 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 19 2.50 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 20 3.03 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 21 2.44 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 22 3.06 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 23 3.53 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 24 8.54 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 25 6.13 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 26 2.44 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 27 8.24 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 28 5.05 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 29 2.05 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 30 9.30 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 31 4.23 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 32 5.49 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 33 4.21 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 34 5.59 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 35 4.02 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 36 3.52 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 37 5.33 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 38 8.10 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 39 2.48 นาที  
GAT eng ครั้งที่ 16 ตอนที่ 40 11.17 นาที  
GAT ENG 14 พ.ย. 57
GAT ENG 15 มี.ค. 58
GAT ENG 16 ต.ค. 58
GAT ENG 5 ก.ค.53
GAT ENG 6 ต.ค.53
GAT ENG 7 มี.ค.54

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • ทำออกมาใช้ได้เลยครับ แต่อยากให้มีเฉยข้อสอบเก่ามากกว่านี้อีกสัก1-2ชุดอะครับ
    ภาสกร สุขสมจิตร