เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 20 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 175 บทเรียน
วิดีโอความยาว 15 ชั่วโมง 44 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(7) คณิตศาสตร์ ม.4 พื้นฐาน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,500 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์สนี้พี่หนึ่งทำขึ้นมาสำหรับน้องสายศิลป์ – ภาษา โดยเฉพาะ ถ้าน้องเรียนสายวิทย์ หรือ สาย ศิลป์ – คำนวณ ให้ข้ามไปเรียนคอร์ส “ฟังก์ชัน ม.4    เทอม2 ( เพิ่มเติม )” ได้เลย เพราะคอร์สฟังก์ชัน ม.4 เทอม 2 ( พื้นฐาน ) เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สฟังก์ชัน ม.4 เทอม 2 ( เพิ่มเติม ) หรือเขียนเป็นสมการได้ว่า ฟังก์ชัน เลขพื้น Ì ฟังก์ชัน เลขเพิ่ม นั่นเอง  :)

หมายเหตุ
        ตามหลักสูตรกระทรวง ฯ ข้อสอบ O-NET เรื่องฟังก์ชันจะออกสอบแค่ขอบเขตของฟังก์ชันเลขพื้นฐานเท่านั้น !

ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 1 FREE 7.03 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 2 FREE 5.28 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 3 5.38 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 4 12.40 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 5 6.29 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 6 5.20 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 7 4.11 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 8 16.38 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 9 14.27 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 6.45 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 5.43 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 3 14.20 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 4 2.36 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 5 17.46 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 6 6.28 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 7 7.57 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 FREE 8.18 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 FREE 3.08 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 5.14 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 4.55 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 1.33 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 2.17 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 2.18 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 2.05 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 1.47 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 2.38 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 1.51 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 4.59 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 2.24 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 14 2.57 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 15 2.20 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 16 2.31 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 17 3.12 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 18 6.08 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 19 2.29 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 20 9.06 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 21 3.13 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 22 9.30 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 23 4.20 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 24 2.41 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 25 2.15 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 26 5.45 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 27 5.08 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 28 2.58 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 29 5.45 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 30 2.50 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 31 1.21 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 32 2.53 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 33 3.01 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 FREE 30.16 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 FREE 10.39 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 13.17 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 16.06 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 13.22 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 4.30 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 8.00 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 7.34 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 4.49 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 5.03 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 5.46 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 3.03 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 7.38 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 14 3.56 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 15 8.41 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 16 6.31 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 17 6.59 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 18 4.36 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 19 1.22 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 11.39 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 12.26 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 3 7.44 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 4 8.10 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 5 16.17 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 6 3.49 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 7 3.33 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 4.15 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 3.21 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 6.49 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 5.56 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 6.30 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 3.24 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 3.51 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 13.01 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 6.47 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 12.05 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 2.31 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 3.16 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 9 4.09 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 10 3.29 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 11 2.25 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 12 3.15 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 13 3.45 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 14 3.20 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 15 7.56 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 16 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 17 5.25 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 18 11.12 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 19 3.39 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 20 3.29 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 21 4.11 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 22 4.42 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 23 6.49 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 24 17.31 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 25 3.22 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 26 4.47 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 27 7.47 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 28 10.20 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 29 6.21 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 30 2.08 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 31 3.42 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 32 8.25 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 33 7.00 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 34 2.33 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 35 6.32 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 36 4.08 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 37 2.35 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 38 5.45 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 39 4.59 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 40 5.09 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 41 8.20 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 42 3.46 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 43 3.41 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 44 3.38 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 45 2.40 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 46 6.56 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 47 5.24 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 48 4.35 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 49 7.03 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 50 8.17 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 51 4.07 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 52 3.23 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 53 4.23 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 54 4.21 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 55 6.55 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 56 8.01 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 57 4.02 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 58 9.00 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 59 4.15 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 3.48 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 2.29 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 3 1.50 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 4 1.28 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 5 2.33 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 6 1.34 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 7 3.26 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 8 5.32 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 9 3.09 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 10 3.17 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 11 1.57 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 12 2.25 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 13 1.24 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 14 2.23 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 15 4.01 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 16 4.18 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 17 3.23 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 18 3.39 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 19 1.44 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 20 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 20 FREE 4.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 22 FREE 3.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 23 3.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 24 1.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 25 2.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 12 FREE 3.49 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 18 FREE 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 27 3.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 28 2.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 29 1.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 31 6.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 37 2.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 39 3.19 นาที  
ม.4 ฟังก์ชัน (พื้นฐาน)
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ