เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
มีทั้งหมด 492 บทเรียน
วิดีโอความยาว 31 ชั่วโมง 38 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(7) คอร์สสรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ ONET คณิตศาสตร์

เหมาะสำหรับน้องเรียน ม.6 ทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมายทำคะแนนสอบ O-NET ให้ได้สูงสุด

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 3,900 2,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

** ราคาโปรโมชั่นไม่มีการจัดส่งหนังสือเรียนให้ที่บ้าน แต่น้องๆสามารถโหลดไฟล์หนังสือเรียนในเว็บได้เลยครับผม **
หากน้องๆ คนใดสนใจต้องการหนังสือเรียนสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ 084-111-6161 ในราคาเล่มละ 300 บาท  (รวมค่าส่ง EMS แล้ว) นะครับ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องเรียน ม.6 ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะน้อง สายวิทย์ / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – ภาษา เพื่อเป้าหมายทำคะแนนสอบ O-NET ให้ได้สูงสุด  (การันตีจากลูกศิษย์ครูพี่หนึ่งที่ได้คะแนน O-NET 100 เต็ม !!!)

คอร์สนี้ครูพี่หนึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ
(1) สรุปขอบเขตเนื้อหาทั้ง 9 บท ที่จะออกสอบว่าส่วนใดบ้างที่ออกสอบ ส่วนใดบ้างที่ไม่ออกสอบแน่นอน พร้อมทั้งแนะนำส่วนที่ควรเน้นเป็นพิเศษ  (หัวข้อที่ออกสอบเกือบทุกครั้ง อ้างอิงจากฐานข้อมูลตั้งแต่ปี 49 จนถึงปัจจุบัน) 
(2) ตะลุยข้อสอบเก่าตั้งแต่ ปี 49 จนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบมาตรฐานของ www.nisittutor-online.com คือ เฉลยครบทุกข้อ  (1 ข้อ / คลิป) พร้อมทั้งอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด 

หมายเหตุ
ข้อสอบ O-NET สอบได้แค่ครั้งเดียว!!! โดยเฉพาะน้องๆที่ต้องนำคะแนนไปประกอบกับการยื่นเข้าคณะทางแพทย์ศาสตร์ หรือ ประกอบกับการสอบรับตรงที่ต่างๆทั่วประเทศ ครูพี่หนึ่งจึงอยากให้ตั้งใจมากๆกับเนื้อหา O-NET ที่ไม่ยากนี้ พี่มั่นใจว่าน้องทุกคนที่ตั้งใจและมุ่งมั่นจะสามารถทำได้มากกว่า 80 คะแนนแน่นอน :)

แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 1 FREE 1.59 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 2 FREE 2.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 3 1.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 4 1.45 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 5 5.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 6 4.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 7 4.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 8 3.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 9 2.46 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 10 5.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 11 3.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 12 3.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 13 1.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 14 1.40 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 15 3.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 16 3.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 17 5.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 18 2.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 19 4.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 20 3.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 21 2.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 22 3.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 23 3.33 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 24 3.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 25 5.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 26 2.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 27 3.31 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 28 2.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 29 3.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 30 5.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 31 4.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 32 5.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 33 0.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 34 1.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 35 2.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 36 2.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 37 2.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 38 2.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 39 2.31 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 40 1.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 41 2.11 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 49 ข้อ 42 4.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 1 FREE 6.51 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 2 FREE 2.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 3 3.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 4 6.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 5 2.09 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 6 2.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 7 2.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 8 2.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 9 1.44 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 10 2.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 11 2.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 12 1.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 13 4.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 14 1.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 15 2.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 16 4.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 17 2.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 18 3.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 19 3.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 20 3.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 21 2.04 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 22 3.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 23 5.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 24 2.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 25 3.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 26 2.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 27 3.09 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 28 2.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 29 2.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 30 3.37 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 31 3.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 32 3.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 33 2.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 34 2.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 35 2.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 36 1.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 37 3.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 38 4.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 39 5.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 50 ข้อ 40 5.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 1 FREE 3.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 2 FREE 1.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 3 2.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 4 4.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 5 2.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 6 4.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 7 2.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 8 4.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 9 3.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 10 3.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 11 2.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 12 2.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 13 1.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 14 3.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 15 4.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 16 2.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 17 1.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 18 3.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 19 3.40 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 20 4.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 21 4.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 22 5.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 23 3.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 24 4.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 25 5.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 26 5.44 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 27 2.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 28 2.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 29 2.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 30 9.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 31 3.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 32 3.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 33 4.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 34 2.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 35 4.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 36 3.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 37 3.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 38 3.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 39 3.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 51 ข้อ 40 6.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 1 FREE 3.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 2 FREE 1.46 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 3 3.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 4 3.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 5 3.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 6 2.40 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 7 2.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 8 2.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 9 2.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 10 2.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 11 2.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 12 2.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 13 4.09 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 14 1.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 15 2.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 16 1.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 17 2.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 18 1.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 19 2.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 20 3.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 21 3.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 22 2.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 23 3.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 24 2.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 25 2.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 26 2.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 27 2.31 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 28 2.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 29 2.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 30 5.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 31 3.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 32 2.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 33 3.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 34 1.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 35 3.56 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 36 1.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 37 1.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 38 2.37 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 39 1.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 52 ข้อ 40 3.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 1 FREE 5.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 2 FREE 5.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 3 3.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 4 4.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 5 2.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 6 2.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 7 3.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 8 6.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 9 3.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 10 6.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 11 1.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 12 2.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 13 2.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 14 2.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 15 6.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 16 2.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 17 5.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 18 4.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 19 3.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 20 1.57 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 21 2.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 22 3.38 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 23 3.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 24 3.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 25 4.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 26 2.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 27 2.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 28 2.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 29 4.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 30 3.09 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 31 3.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 32 4.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 33 3.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 34 3.57 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 35 7.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 36 4.51 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 37 2.40 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 38 1.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 39 2.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 53 ข้อ 40 1.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 1 FREE 5.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 2 FREE 2.45 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 3 4.33 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 4 4.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 5 1.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 6 4.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 7 4.39 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 8 1.38 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 9 2.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 10 7.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 11 4.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 12 5.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 13 5.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 14 5.11 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 15 4.38 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 16 6.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 17 4.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 18 3.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 19 2.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 20 2.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 21 3.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 22 4.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 23 7.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 24 2.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 25 3.46 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 26 2.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 27 6.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 28 1.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 29 4.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 30 5.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 31 3.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 32 3.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 33 1.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 34 2.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 35 2.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 36 4.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 37 6.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 38 4.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 39 2.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 54 ข้อ 40 2.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 1 FREE 2.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 2 FREE 4.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 3 2.37 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 4 3.46 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 5 1.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 6 3.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 7 1.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 8 3.04 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 9 4.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 10 3.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 11 5.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 12 2.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 13 3.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 14 2.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 15 3.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 16 3.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 17 5.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 18 2.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 19 6.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 20 2.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 21 1.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 22 3.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 23 2.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 24 2.07 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 25 1.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 26 5.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 27 4.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 28 2.45 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 29 6.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 30 0.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 31 7.38 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 32 4.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 33 1.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 34 4.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 35 4.44 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 36 2.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 37 7.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 38 2.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 39 4.44 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 56 ข้อ 40 4.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 1 FREE 4.47 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 2 FREE 2.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 3 5.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 4 3.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 5 4.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 6 4.38 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 7 1.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 8 1.59 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 9 1.51 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 10 3.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 11 2.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 12 2.21 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 13 3.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 14 6.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 15 3.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 16 3.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 17 5.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 18 6.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 19 2.09 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 20 5.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 21 4.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 22 3.51 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 23 2.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 24 1.46 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 25 2.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 26 5.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 27 6.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 28 3.11 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 29 7.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 30 3.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 31 2.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 32 2.39 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 33 2.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 34 4.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 35 4.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 36 2.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 37 3.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 38 3.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 39 4.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 57 ข้อ 40 4.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 1 FREE 4.31 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 2 FREE 5.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 3 5.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 4 4.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 5 3.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 6 4.38 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 7 7.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 8 5.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 9 5.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 10 5.18 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 11 3.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 12 6.51 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 13 8.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 14 3.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 15 4.51 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 16 6.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 17 5.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 18 5.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 19 4.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 20 4.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 21 3.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 22 1.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 23 3.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 24 4.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 25 3.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 26 5.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 27 4.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 28 4.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 29 8.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 30 5.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 31 2.45 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 32 5.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 33 4.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 34 6.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 35 2.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 36 3.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 37 5.00 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 38 1.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 39 2.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 58 ข้อ 40 5.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 1 FREE 8.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 2 FREE 6.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 3 5.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 4 3.27 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 5 2.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 6 3.55 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 7 6.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 8 4.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 9 4.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 10 4.25 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 11 4.11 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 12 1.57 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 13 3.33 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 14 5.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 15 3.56 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 16 6.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 17 6.09 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 18 5.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 19 3.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 20 3.32 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 21 2.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 22 6.11 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 23 2.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 24 1.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 25 4.58 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 26 3.33 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 27 4.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 28 4.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 29 7.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 30 8.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 31 1.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 32 2.41 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 33 2.59 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 34 4.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 35 1.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 36 3.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 37 2.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 38 3.04 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 39 5.08 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 59 ข้อ 40 3.48 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 1 FREE 2.57 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 2 FREE 3.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 3 FREE 5.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 4 FREE 6.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 5 FREE 3.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 6 FREE 5.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 7 FREE 3.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 8 FREE 6.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 9 FREE 3.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 10 FREE 3.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 11 FREE 4.44 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 12 FREE 3.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 13 FREE 8.31 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 14 FREE 7.35 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 15 FREE 2.56 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 16 FREE 1.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 17 FREE 3.02 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 18 FREE 4.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 19 FREE 3.13 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 20 FREE 2.17 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 21 FREE 5.52 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 22 FREE 2.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 23 FREE 3.12 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 24 FREE 7.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 25 FREE 3.54 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 26 FREE 3.01 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 27 FREE 6.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 28 FREE 1.57 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 29 FREE 2.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 30 FREE 5.39 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 31 FREE 1.57 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 32 FREE 2.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 33 FREE 2.34 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 34 FREE 2.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 35 FREE 4.28 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 36 FREE 3.42 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 37 FREE 2.06 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 38 FREE 3.59 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 39 FREE 3.15 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 60 ข้อ 40 FREE 2.53 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 1 9.36 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 2 3.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 3 4.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 4 4.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 5 2.29 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 6 2.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 7 5.04 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 8 2.56 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 9 2.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 10 3.56 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 11 2.56 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 12 2.46 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 13 2.49 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 14 3.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 15 2.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 16 4.05 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 17 3.43 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 18 4.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 19 3.03 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 20 4.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 21 7.26 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 22 4.33 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 23 10.44 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 24 2.30 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 25 2.45 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 26 2.31 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 27 2.50 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 28 5.37 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 29 1.59 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 30 3.14 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 31 2.24 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 32 3.19 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 33 2.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 34 2.20 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 35 3.22 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 36 4.16 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 37 1.23 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 38 4.10 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 39 3.33 นาที  
แนวข้อสอบ ปี 61 ข้อ 40 3.22 นาที  
สรุป+วิเคราะห์เนื้อหา คณิตศาสตร์ O-NET ม.6#ครูพี่หนึ่ง.pdf
ครั้งที่ 1. O-NET ก.พ.49 .pdf
ครั้งที่ 2. O-NET ก.พ.50.pdf
ครั้งที่ 3. O-NET ก.พ.51.pdf
ครั้งที่ 4. O-NET ก.พ.52.pdf
ครั้งที่ 5. O-NET ก.พ.53.pdf
ครั้งที่ 6. O-NET ก.พ.54.pdf
ครั้งที่ 8. O-NET ก.พ.56.pdf
ครั้งที่ 9. O-NET ก.พ.57.pdf
ครั้งที่ 10. O-NET ก.พ.58.pdf
ครั้งที่ 11. ONET กพ 59.pdf
ครั้งที่ 12. O-NET ก.พ.60.pdf
ครั้งที่ 13. O-NET มี.ค.61.pdf

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • เรียนแล้วได้ผลจริงๆครับ ทำได้ 82.5 คะแนน ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยครับ ^____^
    จิรายุ เจียรจินดา