เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 11 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 125 บทเรียน
วิดีโอความยาว 9 ชั่วโมง 1 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(8) คณิตศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติม เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 1,500 900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตรม.ต้น แต่ไม่ยากมาก จะมีส่วนที่ต้องทำความเข้าใจดีๆก็ คือการดำเนินการตามแถว ( Row Operation ) ซึ่งพี่หนึ่งก็ได้ให้เทคนิคดีๆไว้แล้วลองตั้งใจเรียนดีๆละกันนะจ๊ะ  :)

หมายเหตุ
        เรื่องนี้เวลาออกสอบ PAT 1 บ่อยครั้งที่มักจะปนกับเรื่องอื่นๆ
ดังนั้นตัวอย่างข้อสอบ PAT 1 ท้ายเล่ม น้องม.4 อาจจะทำได้แค่บางข้อนะ

ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 1 FREE 3.34 นาที  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 2 FREE 2.11 นาที  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 3 2.18 นาที  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 4 3.40 นาที  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5 10.32 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 7.44 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 2 FREE 14.10 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 3 5.36 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 4 5.44 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 5 10.11 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 6 5.00 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 7 5.18 นาที  
เมทริกซ์ ตอนที่ 8 3.42 นาที  
ตัวผกผันเมทริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 4.26 นาที  
ตัวผกผันเมทริกซ์ ตอนที่ 2 FREE 3.52 นาที  
ตัวผกผันเมทริกซ์ ตอนที่ 3 6.07 นาที  
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 3.05 นาที  
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตอนที่ 2 FREE 3.48 นาที  
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตอนที่ 3 5.03 นาที  
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตอนที่ 4 3.39 นาที  
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตอนที่ 5 6.23 นาที  
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตอนที่ 6 1.41 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 1 FREE 5.07 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 2 FREE 1.59 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 3 5.41 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 4 3.24 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 5 5.56 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 6 6.09 นาที  
การหารเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ตอนที่ 7 2.45 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 1 FREE 3.08 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 2 FREE 4.12 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 3 1.25 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 4 1.43 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 5 3.43 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 6 3.55 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 7 2.35 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 8 4.24 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 9 4.28 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 10 2.50 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 11 2.28 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 12 1.43 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 13 2.27 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 14 2.29 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 15 2.35 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 16 2.57 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 17 2.57 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 18 4.45 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 19 3.56 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 20 4.19 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 21 4.56 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 22 9.06 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 23 3.41 นาที  
ดีเทอมินันต์ของเมทริซ์ ตอนที่ 24 1.49 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 1 FREE 6.06 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 2 FREE 2.51 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 3 2.19 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 4 2.31 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 5 2.03 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 6 4.16 นาที  
การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ nXn ตอนที่ 7 11.36 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 1 FREE 3.11 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 2 FREE 4.36 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 3 6.23 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 4 1.35 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 5 4.54 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 6 4.12 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 7 2.40 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 8 2.53 นาที  
เมตริกซ์ผูกพัน (Adj a) ตอนที่ 9 3.45 นาที  
การหา det ของเมตริกซ์มิติ nXn ตอนที่ 1 FREE 3.57 นาที  
การหา det ของเมตริกซ์มิติ nXn ตอนที่ 2 FREE 2.30 นาที  
การหา det ของเมตริกซ์มิติ nXn ตอนที่ 3 2.46 นาที  
การหา det ของเมตริกซ์มิติ nXn ตอนที่ 4 4.03 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 1 FREE 5.15 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 2 FREE 6.02 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 3 9.27 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 4 8.34 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5 10.52 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 6 6.55 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 7 1.44 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 8 6.51 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 9 2.23 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 10 3.15 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 11 2.46 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 12 1.22 นาที  
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 13 3.00 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 9 FREE 1.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 11 FREE 3.10 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 12 3.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 13 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 14 2.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 15 6.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 34 2.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 35 3.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 36 2.51 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 37 2.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 38 3.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 39 3.47 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 40 2.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 41 8.36 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 42 6.23 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 43 4.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 8 FREE 3.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 23 FREE 2.54 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 24 4.34 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 25 6.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 26 3.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 27 2.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 28 4.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 29 3.07 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 30 3.41 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 31 2.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 32 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 33 4.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 18 2.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 19 4.32 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 20 5.31 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 9 4.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 10 4.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 11 6.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 12 5.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 13 4.26 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 14 8.36 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 15 5.02 นาที  
ม.4 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ