เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 31 ชั่วโมง 30 นาที
มีทั้งหมด 290 บทเรียน
วิดีโอความยาว 24 ชั่วโมง 11 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(9) คณิตศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติม เรื่อง ฟังก์ชัน

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 2,900 1,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

มาแล้วบทที่ถือเป็นที่สุดในหลายๆด้าน เช่น  หนังสือหนาสุด ใช้เวลาเรียนมากสุด ออกข้อสอบ PAT1 มากสุด และ ยากสุด ( บางปีนะ ) ดังนั้นต้องเผื่อเวลาเรียนสำหรับบทนี้เยอะๆหน่อยนะจ๊ะ

หมายเหตุ
        คอร์สนี้พี่หนึ่งจำเป็นต้องรวบเนื้อหาของฟังก์ชันเลขพื้นฐาน และ ฟังก์ชันเลขเพิ่มเติม
เพื่อความต่อเนื่องในการเรียน ตั้งใจเรียนให้ดีๆ เพราะคอร์ส ม.5 หลายๆคอร์ส ถ้าน้องๆสังเกตดีๆ ชื่อคอร์สจะมีคำนำหน้าว่าฟังก์ชันด้วยนะ  แปลว่าอะไรน้า  :) 

ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 1 FREE 7.03 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 2 FREE 5.28 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 3 5.37 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 4 12.40 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 5 6.29 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 6 5.20 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 7 4.11 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 8 16.38 นาที  
ผลคูณคาร์ทีเชียน ตอนที่ 9 14.27 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 6.45 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 5.43 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 3 14.20 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 4 2.36 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 5 17.46 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 6 6.28 นาที  
ความสัมพันธ์ และ ฟังก์ชัน ตอนที่ 7 7.57 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 FREE 8.18 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 FREE 3.08 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 5.14 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 4.55 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 1.33 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 2.17 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 2.18 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 2.05 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 1.47 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 2.37 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 1.51 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 4.59 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 2.23 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 14 2.57 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 15 2.20 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 16 2.31 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 17 3.12 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 18 6.08 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 19 2.29 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 20 9.06 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 21 3.12 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 22 9.30 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 23 4.20 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 24 2.41 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 25 2.15 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 26 5.45 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 27 5.08 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 28 2.58 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 29 5.45 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 30 2.50 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 31 1.21 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 32 2.53 นาที  
กราฟความสัมพันธ์ ตอนที่ 33 3.01 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 FREE 30.16 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 FREE 10.39 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 13.17 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 4 16.06 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 5 13.22 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 6 4.30 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 7 7.59 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 8 7.34 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 9 4.48 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 10 5.03 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 11 5.46 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 12 3.03 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 13 7.38 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 14 3.56 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 15 8.41 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 16 6.31 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 17 6.59 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 18 4.36 นาที  
โดเมน และ เรนจ์ของความสัมพันธ์ ตอนที่ 19 1.22 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพ้นธ์ ตอนที่ 1 FREE 10.25 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพ้นธ์ ตอนที่ 2 FREE 4.17 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพ้นธ์ ตอนที่ 3 6.32 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพ้นธ์ ตอนที่ 4 2.29 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพ้นธ์ ตอนที่ 5 5.48 นาที  
ตัวผกผันของความสัมพ้นธ์ ตอนที่ 6 5.23 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 11.39 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 12.25 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 3 7.44 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 4 8.10 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 5 16.17 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 6 3.49 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 7 4.37 นาที  
ฟังก์ชัน ตอนที่ 8 3.33 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 4.15 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 3.21 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 6.49 นาที  
การหาโดเมน และ เรนจ์ของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 5.56 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 1 FREE 6.16 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 2 FREE 8.55 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 3 5.38 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 4 6.06 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 5 3.18 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 6 6.50 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 7 6.59 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 8 6.13 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 9 10.27 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 10 6.56 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 11 5.30 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 12 2.50 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 13 9.15 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 14 10.10 นาที  
ฟังก์ชัน into, onto, one to one ตอนที่ 15 6.41 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 6.30 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 3.24 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 3.51 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 13.01 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 6.47 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 10.02 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 2.31 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 3.16 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 9 4.09 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 10 3.29 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 11 2.24 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 12 3.15 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 13 3.45 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 14 3.20 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 15 7.56 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 16 11.12 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 17 5.24 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 18 4.06 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 19 3.39 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 20 3.29 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 21 4.11 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 22 4.42 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 23 6.48 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 24 17.31 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 25 3.22 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 26 4.47 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 27 7.47 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 28 10.20 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 29 6.21 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 30 2.08 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 31 3.42 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 32 8.25 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 33 7.00 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 34 2.33 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 35 6.32 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 36 4.08 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 37 2.35 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 38 5.45 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 39 4.59 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 40 5.09 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 41 8.20 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 42 3.46 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 43 3.41 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 44 3.38 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 45 2.40 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 46 6.56 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 47 5.24 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 48 4.35 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 49 7.03 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 50 8.17 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 51 4.07 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 52 3.23 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 53 4.23 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 54 4.21 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 55 6.55 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 56 8.01 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 57 4.02 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 58 9.00 นาที  
ชนิดของฟังก์ชัน ตอนที่ 59 4.15 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 3.48 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 2.29 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 3 1.49 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 4 1.28 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 5 2.33 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 6 1.34 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 7 3.26 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 8 5.32 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 9 3.09 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 10 3.17 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 11 1.57 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 12 2.25 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 13 1.24 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 14 2.23 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 15 4.00 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 16 4.18 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 17 3.23 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 18 3.39 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 19 1.44 นาที  
การหาค่าฟังก์ชัน ตอนที่ 20 2.56 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 1 FREE 7.57 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 2 FREE 10.07 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 3 1.56 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 4 9.20 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 5 9.55 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 6 4.08 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 7 2.16 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 8 1.45 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (พีชคณิต) ตอนที่ 9 7.34 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 1 FREE 7.11 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 2 FREE 2.34 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 3 4.28 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 4 1.57 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 5 2.28 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 6 2.12 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 7 4.29 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 8 1.58 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 9 3.27 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 10 3.21 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 11 2.40 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 12 1.33 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 13 1.29 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 14 4.06 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 15 3.18 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 16 5.37 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 17 8.26 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (คอมโพสิท) ตอนที่ 18 7.05 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 1 FREE 5.12 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 2 FREE 8.45 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 3 2.51 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 4 0.57 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 5 2.34 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 6 2.29 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 7 1.58 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 8 3.57 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 9 6.29 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 10 4.22 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 11 6.41 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 12 3.50 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 13 4.17 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 14 2.17 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 15 4.38 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 16 2.52 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 17 7.19 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 18 3.57 นาที  
การดำเนินการของฟังก์ชัน (อินเวอร์ส) ตอนที่ 19 3.12 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 22 FREE 6.34 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 23 FREE 5.49 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 24 11.51 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 25 8.00 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 26 4.59 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 27 3.26 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 28 4.38 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 29 4.54 นาที  
แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 30 3.50 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 20 FREE 4.40 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 22 FREE 3.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 23 3.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 24 1.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 2 ข้อ 25 2.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 12 FREE 3.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 18 FREE 3.59 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 27 3.37 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 28 2.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 29 1.42 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 31 6.17 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 37 2.55 นาที  
การบ้านชุดที่ 3 ข้อ 39 3.19 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 2 FREE 2.35 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 5 FREE 3.11 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 6 2.21 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 8 2.20 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 15 3.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 16 5.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 17 4.18 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 18 7.22 นาที  
การบ้านชุดที่ 4 ข้อ 19 2.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 11 FREE นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 12 FREE 6.14 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 14 3.44 นาที  
การบ้านชุดที่ 6 ข้อ 15 3.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 7 FREE 1.29 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 8 FREE 3.57 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 9 7.12 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 31 2.53 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 32 4.38 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 33 6.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 34 1.39 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 35 6.56 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 36 7.05 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 38 4.48 นาที  
การบ้านชุดที่ 9 ข้อ 39 1.36 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 1 FREE 4.30 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 2 FREE 3.08 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 6 1.43 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 7 3.09 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 27 3.28 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 28 3.04 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 29 5.03 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 30 5.33 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 31 3.45 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 32 6.06 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 33 5.49 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 34 2.15 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 36 5.13 นาที  
การบ้านชุดที่ 10 ข้อ 37 4.43 นาที  
ม.4 ฟังก์ชัน (เพิ่มเติม)
สรุปสูตรคณิตศาสตร์

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ