เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
มีทั้งหมด 77 บทเรียน
วิดีโอความยาว 7 ชั่วโมง 37 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

คณิตศาสตร์ ม.3 พื้นฐาน เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ( ตรีโกณมิติ )

เนื้อหาแบบละเอียดๆ พร้อมสอนทำโจทย์ ให้น้องๆ เข้าใจคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 900 700 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์ส ม.3 เทอม 2 พื้นฐาน บทที่ 4 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ( ตรีโกณมิติ )

อันนี้เป็นบทไฮไลท์ ของ ม.3 เทอม 2 เลย คือ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ( บางโรงเรียนเรียกว่า บทตรีโกณมิติ )
บทนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ครึ่งแรกจะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ บางโรงเรียนก็ไม่ได้เรียน
บางโรงเรียนก็มีให้เรียน บางโรงเรียนก็ไม่สอนเลย น้องๆดูดีๆนะครับ 
ส่วนครึ่งหลัง ก็คือ ตรีโกณมิติ !!!
ตรงนี้เวลาออกข้อสอบ ออกยากกกกกก 
และต่อยอดไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเลย

*สำหรับน้องที่สมัครคอร์สบุพเฟ่ต์ จะแถมหนังสือให้ฟรีทุกเล่ม

ตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 FREE 15.07 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 8.23 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 3 4.41 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 4 1.41 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 5 2.58 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 8.18 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 7 10.17 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 8 4.14 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 9 16.11 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 10 7.23 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 11 11.06 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 12 5.03 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 13 13.07 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 14 8.51 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 15 9.45 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 16 4.40 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 17 5.35 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 18 5.48 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 19 13.10 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 20 8.01 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 21 2.16 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 22 9.26 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 23 5.25 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 24 7.14 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 25 5.45 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 26 4.36 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 27 9.05 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 28 7.36 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 29 6.29 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 30 10.53 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 31 3.02 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 32 5.25 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 33 6.05 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 34 1.32 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 35 4.22 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 36 2.43 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 37 11.50 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 38 2.22 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 39 6.57 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 40 3.59 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 41 7.04 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 42 1.31 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 43 5.21 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 44 4.28 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 45 3.08 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 46 9.51 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 47 7.49 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 48 3.28 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 49 4.58 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 50 4.07 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 51 2.57 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 52 3.47 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 53 1.39 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 54 2.59 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 55 4.41 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 56 13.23 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 57 5.20 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 58 3.13 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 59 4.24 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 60 2.38 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 61 3.14 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 62 2.23 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 63 4.59 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 64 5.21 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 65 6.00 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 66 4.36 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 67 3.25 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 68 4.57 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 69 2.45 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 70 3.18 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 71 3.34 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 72 3.00 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 73 4.52 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 74 4.44 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 75 6.39 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 76 8.48 นาที  
ตรีโกณมิติ ตอนที่ 77 6.39 นาที  
บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ nisittutor.pdf

น้องๆ สามารถถามข้อสงสัย ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความไปที่ FB Inbox

Facebook Page: Nisit Tutor - นิสิตติวเตอร์ เรียนตัวต่อตัว

หรือคลิก ส่งข้อความถึงครูผู้สอน
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 026-211-6788 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงเทพ 152-468-2588 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. ไทยพาณิชย์ 038-445-4311 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
  ธ. กรุงศรีอยุธยา 123-123-321-7 นายวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เวลามีปัญหา พี่ๆทีมงานจะได้ติดต่อน้องๆกลับไปได้)


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ