เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 138 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 1124 บทเรียน
วิดีโอความยาว 125 ชั่วโมง 3 นาที
หนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สนี้ 1 เล่ม

เกี่ยวกับผู้สอน
วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
Nisit Tutor

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(3) คอร์สเฉลยข้อสอบเก่า PAT 1

คอร์สสุดท้าย เติมความมั่นใจให้ถึงขีดสุดก่อนเข้าห้องสอบ (ถ้ายังไม่พร้อมจริงอย่าลอง ของมันแรงส์ !)

โดย วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)
ราคา 4,900 3,900 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

• รายละเอียดคอร์ส
คอร์สนี้พี่หนึ่งได้ทำ clip เฉลยข้อสอบเก่า PAT 1 แยกตามปี เรียงจากครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุด ครบทุกครั้ง และ ครบทุกข้อแบบละเอียด 1 ข้อ/1 คลิป และแน่นอนว่าทุกข้อที่เฉลยพี่ได้พยายามสอดแทรกเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำโจทย์ข้อนั้นๆ  ไว้ด้วย ซึ่งวิธีการเรียนคอร์สนี้ให้ได้ประโยชน์ที่สุด คือ น้องๆ ต้องลองทำข้อสอบ PAT 1 แต่ละปีเริ่มจากครั้งที่ 1 (มีนา’52) แบบจับเวลาเสมือนสอบจริง ห้ามพักแวะกินข้าว เข้าห้องน้ำ ห้ามหมด !!! แล้วค่อยตรวจคำตอบว่าได้กี่คะแนน แล้วจึงค่อยมาดูเฉลยทั้งข้อที่ทำไม่ได้  หรือข้อที่ไม่แน่ใจ ทำอย่างนี้ทีละปีจนถึงครั้งล่าสุด (ควรได้เกิน 100 คะแนนขึ้นไปนะครับ) 

• คอร์สนี้เหมาะกับใคร
คอร์สนี้สำหรับเฉพาะน้องที่มีความพร้อมจริงๆเท่านั้น หากน้องที่ยังไม่พร้อมแล้วมาฝืนเรียนคอร์สนี้โดยการไล่ดูเฉลยแล้วจดตามไปข้อต่อข้อ พี่บอกเลยว่าน้องแทบจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เลย น้องจะไม่เห็นจุดอ่อนตัวเอง จับจุดที่ข้อสอบออกบ่อยๆไม่ได้ ดังนั้นคอร์สนี้น้องต้องมีพื้นฐานมาแล้วทั้ง  15  บท  ,  สูตรต่างๆต้องเม่นในระดับนึง (อนุญาตให้เปิด  Mind Mapping)ประกอบได้   

หมายเหตุ
(1)  น้องหลายๆคน  จะไม่อยากทำข้อสอบเสมือนสอบจริง  เพราะกลัวคะแนนที่ได้จะออกมาน้อยจนเสียกำลังใจ  พี่หนึ่งอยากจะฝาก  wording หนึ่งที่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจหลายๆเล่มมักมีปรากฏ คือคำว่า  Dare to fails หรือ  กล้าที่เผฃิญความล้มเหลว    รีบๆผิดหวัง  กลับคะแนนที่ลองสอบกับพี่หนึ่ง  ทบทวนว่าเราผิดพลาดตรงไหน  แก้ไขมัน  เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการสอบจริง   
(2)  ควรดูสูตรที่จำเป็นจาก  “Mind Mapping (หนังสือสรุปสุตร) ” ของพีหนึ่ง  ไฮไลท์ตัวสูตรที่สำคัญที่น้องยังจำไม่ได้ จดเพิ่มสิ่งที่น้องต้องการลงไปเลย  จำไว้ว่าลูกศิษย์พี่หนึ่งที่สอบติดคณะดีๆทุกคน  Mind Mapping จะเยินมากๆ เพราะเค้าใช้มันบ่อย  และ  จำไว้ว่านี่แหล่ะอาวุธชิ้นสุดท้าย  ที่จะอยู่ในมือน้องๆจนถึงหน้าห้องสอบ  จงฝึกใช้มันให้คล่องซะ :)  

ภาพรวม Pat1 ทั้ง 15 บท FREE 7.07 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 1.เซต FREE 2.58 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 2.จำนวนจริง FREE 3.59 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 3.ตรรกศาสตร์ FREE 6.21 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 4.เรขาคณิตวิเคราะห์ FREE 3.45 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 5.ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน FREE 3.16 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 6.ตรีโกณมิติ FREE 5.36 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 7.เอกโพ+ล็อก FREE 4.43 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 8.เมทริกซ์ FREE 4.33 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 9.เวกเตอร์ FREE 5.38 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 10.จำนวนเชิงซ้อน FREE 4.28 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 11.ลำดับและอนุกรม FREE 3.48 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 12.แคลคูลลัส ตอนที่ 1 FREE 4.11 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 12.แคลคูลลัส ตอนที่ 2 FREE 3.31 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 13.ความน่าจะเป็น FREE 6.43 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 14.สถิติ FREE 10.37 นาที  
สรุป+วิเคราะห์ Pat 1.บทที่ 15.กำหนดการเชิงเส้น FREE 3.55 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 1 FREE 5.59 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 2 FREE 3.10 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 3 FREE 2.08 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 4 FREE 1.55 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 5 FREE 1.49 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 6 FREE 0.42 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 7 FREE 5.51 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 8 FREE 3.09 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 9 FREE 2.28 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 10 FREE 1.38 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 11 FREE 6.47 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 12 FREE 3.57 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 13 FREE 2.18 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 14 FREE 4.10 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 15 FREE 3.53 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 16 FREE 6.15 นาที  
ข้อที่ 1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ตอนที่ 17 FREE 5.23 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 1 FREE 6.08 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 2 FREE 7.14 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 3 FREE 6.24 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 4 FREE 8.53 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 5 FREE 7.00 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ค่ามาตรฐาน และ การแจกแจงปกติ ข้อที่ 6 FREE 7.01 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 1 FREE 10.05 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 2 FREE 7.00 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 3 FREE 2.04 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 4 FREE 10.13 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 5 FREE 2.44 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 6 FREE 2.25 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 7 FREE 3.54 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 8 FREE 3.46 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 9 FREE 3.55 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 10 FREE 3.48 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 11 FREE 4.11 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 12 FREE 7.36 นาที  
ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ตอนที่ 13 FREE 5.57 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 1 FREE 4.28 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 2 FREE 6.20 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 3 FREE 6.36 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 4 FREE 6.28 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ข้อที่ 5 FREE 11.55 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1 FREE 17.24 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2 FREE 8.09 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 3 FREE 14.14 นาที  
ข้อที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 4 FREE 9.09 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 1 FREE 11.54 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 2 FREE 6.20 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 3 FREE 10.10 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 4 FREE 5.25 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 5 FREE 7.43 นาที  
ข้อสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ข้อที่ 6 FREE 8.04 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 1 FREE 2.28 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 2 FREE 3.58 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 3 FREE 7.25 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 4 FREE 2.05 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 5 FREE 8.43 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 6 FREE 1.56 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 7 FREE 7.44 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 8 FREE 4.20 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 9 FREE 6.00 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 10 FREE 3.08 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 11 FREE 2.32 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 12 FREE 5.30 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 13 FREE 4.09 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 14 FREE 4.00 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 15 FREE 3.50 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 16 FREE 8.08 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 17 FREE 3.36 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 18 FREE 4.14 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 19 FREE 3.30 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 20 FREE 5.02 นาที  
ข้อที่ 4 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ตอนที่ 21 FREE 5.19 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 1 FREE 8.47 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 2 FREE 5.47 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 3 FREE 9.03 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 4 FREE 5.16 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 5 FREE 7.24 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 6 FREE 4.55 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 7 FREE 8.29 นาที  
ข้อสอบPAT1 การหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด ข้อที่ 8 FREE 4.13 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 FREE 5.28 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 FREE 7.08 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 3 FREE 3.31 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 4 FREE 3.52 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 5 FREE 3.32 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 6 FREE 1.00 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 7 FREE 4.00 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 8 FREE 4.53 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 9 FREE 7.52 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 10 FREE 2.49 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 11 FREE 3.29 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 12 FREE 7.47 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 13 FREE 3.37 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 14 FREE 6.15 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 15 FREE 5.26 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 16 FREE 3.16 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 17 FREE 3.07 นาที  
ข้อที่ 5 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 18 FREE 3.04 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 1 FREE 5.48 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 2 FREE 7.34 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 3 FREE 6.37 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 4 FREE 9.22 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 5 FREE 8.50 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 6 FREE 6.30 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 7 FREE 5.52 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 8 FREE 6.41 นาที  
ข้อสอบ PAT1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ข้อที่ 9 FREE 4.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 6.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 1.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 2.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 2.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 2.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 4.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 1.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 2.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 8.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 4.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 6.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 2.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 5.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 4.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 2.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 5.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 2.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 3.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 3.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 4.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 3.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 7.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 5.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 4.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 2.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 2.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 5.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 9.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 4.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 7.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 2.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 5.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 3.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 6.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 3.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 12.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 3.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 1.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 1.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 2.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 1.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 2.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 1.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 2.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 2.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 5.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 1.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 แบบที่ 1 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 แบบที่ 2 4.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 7.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 10.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 3.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 4.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 8.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 4.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 4.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 2.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 2.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 3.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 2.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 5.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 2.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 4.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 3.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 3.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 5.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 2.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 7.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 7.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 9.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 2.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 1.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 3.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 3.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 5.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 3.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 3.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 8.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 2.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 5.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 5.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 6.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 2.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 4.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 2.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 5.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 2.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 9.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 1.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 2.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 2.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 2.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 3.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 1.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 2.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 3.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 5.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 2.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 3.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 5.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 4.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 4.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 3.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 3.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 3.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 2.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 1.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 6.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 4.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 4.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 3.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 4.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 7.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 6.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 2.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 8.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 3.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 4.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 5.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 2.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 4.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 2.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 3.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 2.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 5.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 3.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 2.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 7.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 4.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 2.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 6.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 1.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 7.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 5.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 3.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 3.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 3.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 2.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 4.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 1.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 6.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 2.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 8.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 2.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 3.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 5.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 3.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 3.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 6.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 4.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 5.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 4.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 3.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 5.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 5.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 1.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 5.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 3.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 6.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 2.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 8.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 3.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 10.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 7.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 5.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 8.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 3.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 8.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 5.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 7.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 4.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 6.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 2.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 2.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 3.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 5.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 6.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 5.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 8.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 10.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 2.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 7.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 2.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 6.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 8.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 5.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 7.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 8.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 7.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 5.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 6.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 9.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 6.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 3.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 6.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 4.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 5.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 8.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 7.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 6.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 7.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 6.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 6.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 10.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 3.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 6.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 7.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 5.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 3.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 3.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 6.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 4.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 4.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 3.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 7.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 7.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 5.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 8.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 11.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 7.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 10.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 8.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 2.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 5.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 5.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 7.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 6.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 7.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 6.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 5.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 8.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 8.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 8.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 7.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 8.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 6.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 15.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 7.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 7.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 5.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 8.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 10.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 7.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 4.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 2.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 5.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 5.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 3.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 8.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 5.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 8.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 4.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 9.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 12.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 4.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 4.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 9.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 8.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 3.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 4.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 8.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 3.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 8.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 7.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 9.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 4.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 7.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 8.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 9.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 4.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 10.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 13.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 6.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 6.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 7.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 8.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 4.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 2.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 4.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 3.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 9.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 3.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 9.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 3.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 6.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 4.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 7.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 7.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 7.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 4.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 3.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 8.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 4.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 6.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 7.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 4.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 10.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 3.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 7.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 13.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 5.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 7.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 3.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 6.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 9.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 7.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 4.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 7.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 9.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 7.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 8.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 13.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 4.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 5.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 8.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 7.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 10.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 7.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 6.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 3.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 6.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 6.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 10.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 5.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 6.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 5.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 9.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 5.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 4.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 5.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 5.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 11.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 6.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 6.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 11.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 8.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 7.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 8.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 2.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 10.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 3.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 4.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 8.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 8.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 10.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 5.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 4.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 6.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 2.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 4.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 6.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 6.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 4.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 6.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 7.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 8.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 5.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 6.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 5.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 9.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 7.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 6.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 1.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 5.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 4.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 7.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 5.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 5.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 4.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 5.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 7.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 4.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 8.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 3.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 5.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 4.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 5.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 4.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 9.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 10.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 4.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 5.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 5.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 5.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 2.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 6.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 7.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 5.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 46 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 47 7.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 48 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 49 2.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 50 1.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 6.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 4.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 9.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 10.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 7.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 8.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 15.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 12.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 8.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 9.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 8.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 4.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 7.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 7.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 5.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 5.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 7.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 10.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 7.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 9.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 2.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 11.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 7.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 14.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 6.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 9.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 5.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 5.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 8.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 4.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 6.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 7.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 4.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 10.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 4.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 6.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 3.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 3.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 9.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 3.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 6.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 FREE 4.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 10.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 10.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 8.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 7.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 16.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 8.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 6.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 8.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 10.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 7.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 9.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 4.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 3.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 3.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 13.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 10.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 5.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 6.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 7.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 7.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 7.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 4.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 10.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 10.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 4.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 8.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 4.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 7.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 8.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 9.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 6.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 8.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 12.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 12.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 9.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 5.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 9.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 6.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 9.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 12.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 11.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 12.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 10.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 10.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 10.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 13.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 14.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 12.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 12.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 5.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 12.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 15.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 7.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 6.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 10.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 6.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 11.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 14.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 11.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 10.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 9.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 11.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 6.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 8.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 8.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 14.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 12.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 8.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 10.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 7.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 4.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 9.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 14.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 6.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 3.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 13.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 11.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 12.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 11.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 11.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 4.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 8.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 13.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 10.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 7.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 11.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 7.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 10.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 8.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 10.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 5.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 8.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 5.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 9.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 7.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 4.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 5.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 5.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 11.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 7.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 11.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 7.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 4.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 9.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 6.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 5.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 4.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 8.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 7.06 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 9.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 11.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 11.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 8.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 9.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 11.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 5.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 10.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 7.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 9.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 7.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 6.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 8.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 5.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 8.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 8.18 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 8.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 8.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 10.26 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 9.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 11.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 20.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 7.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 8.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 9.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 7.21 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 7.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 7.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 7.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 6.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 5.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 6.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 6.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 6.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 4.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 11.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 5.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 8.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 9.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 4.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 11.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 6.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 6.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 12.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 9.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 5.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 18.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 4.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 7.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 7.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 8.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 6.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 8.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 7.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 14.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 4.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 4.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 8.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 11.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 7.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 7.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 10.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 8.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 7.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 8.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 8.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 3.44 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 9.15 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 6.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 8.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 2.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 3.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 7.09 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 6.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 5.58 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 6.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 7.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 8.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 6.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 3.27 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 7.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 5.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 6.24 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 5.23 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 5.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 9.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 13.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 6.30 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 5.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 3.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 7.07 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 10.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 9.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 7.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 3.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 6.35 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 5.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 7.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 7.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 7.33 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 4.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 7.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 2.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 4.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 5.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 8.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 12.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 7.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 11.17 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 8.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 4.57 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 6.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 8.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 3.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 5.19 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 6.48 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 7.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 12.38 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 6.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 4.10 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 4.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 5.40 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 11.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 4.56 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 8.22 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 5.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 4.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 5.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 6.28 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 8.53 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 8.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 5.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 6.36 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 44 5.16 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 45 7.43 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 1 FREE 11.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 2 FREE 8.29 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 3 10.54 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 4 11.08 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 5 15.04 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 6 5.20 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 7 10.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 8 7.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 9 14.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 10 11.02 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 11 9.12 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 12 7.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 13 10.05 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 14 13.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 15 13.25 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 16 8.45 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 17 15.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 18 9.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 19 7.31 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 20 7.00 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 21 7.42 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 22 5.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 23 8.46 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 24 5.34 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 25 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 26 5.47 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 27 11.55 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 28 6.37 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 29 4.50 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 30 13.13 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 31 10.52 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 32 7.11 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 33 12.32 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 34 9.03 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 35 7.01 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 36 4.59 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 37 6.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 38 6.41 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 39 5.39 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 40 6.49 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 41 4.51 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 42 3.14 นาที  
ตะลุยโจทย์พร้อมเฉลย ข้อ 43 4.17 นาที