เกี่ยวกับเรา

Profile

วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)

จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ( สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา นิสิตติวเตอร์ และวิทยากรรับเชิญจากหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศ สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับชั้น ม.ต้น – มหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ แบบอินทาเนียร์สไตล์ by P'1 ให้น้องๆเข้าใจ ทำโจทย์เป็น และทำข้อสอบได้แน่นอน

(23) คณิตศาสตร์ ม.6 เพิ่มเติม เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

เรียนออนไลน์

สอนโดย : วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (ครูพี่หนึ่ง)

บทสรุปสุดท้าย ของสถิติ ม.6 เนื้อหาแทบจะไม่เกี่ยวกับ 2 บทแรก ( แต่ก็มีข้อสอบที่สามารถ โยงให้มันเกี่ยวกันได้นะ ) เป็นอีกบทที่อยากจะบอกว่าออกสอบทุกสนาม เกือบทุกครั้ง ( โดยเฉพาะ PAT 1 ) เป็นอีกบทที่ลงทุนน้อย ( เวลาที่ใช้เรียน ) แต่คุ้มค่ากับคะแนนที่ได้มา


หมายเหตุ       ข้อสอบ PAT 1 ที่พี่หนึ่งเอามาใส่ให้ท้ายเล่มน้องๆอาจต้องเรียนให้ครบทั้ง 3 บท ( การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น , การแจกแจงปกติ และ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ) ถึงจะสามารถทำได้ทุกข้อ นะครับ :)  

900 บาท6 เดือน

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง